4 ต้นทุนแปรสภาพ คือ หาจากหมวดบัญชี

ต้นทุนการแปรสภาพ
[Total: 1282 Average: 5]

ต้นทุนแปรสภาพ

แปรสภาพสินค้า
แปรสภาพสินค้

ต้นทุนแปรสภาพจะประกอบด้วย ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จากที่กล่าวแล้วก็คือ  เมื่อกิจการมีการลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบำรุง ซึ่งจัดเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในปัจจุบันนี้ สำหรับธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ก็จะให้ความสำคัญกับต้นทุนแปรสภาพมากกว่าต้นทุนขั้นต้น

ต้นทุนแปรสภาพคือ
ต้นทุนแปรสภาพคือ

ต้นทุนแปรสภาพ คือ ?

ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งต้นทุนดังกล่าว ประกอบไปด้วยค่าแรงทางตรงและค่าจ่ายในการผลิต  รวมทั้งค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ต้นทุนแปรสภาพ มีอะไรบ้าง ?

1. ค่าแรงทางตรง
2. ค่าจ่ายในการผลิต
3. ค่าเสื่อมราคา
4. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ต้นทุนแปรสภาพมีอะไรบ้าง
ต้นทุนแปรสภาพมีอะไรบ้าง

ต้นทุน แปรสภาพ
ต้นทุน แปรสภาพ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 7, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top