บันทึกค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

90 ค่าไฟฟ้า บันทึกหมวดบัญชี ตัวอย่าง การจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

บันทึกค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน

ค่าไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายหรือป่าวคะ
ตอบ : ต้องบันทึก วิธีบันทึกดังนี้

Dr.  ค่าไฟฟ้า ( ค่าใช้จ่าย )
Cr.  ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ( หนี้สิน )

Leave a Comment

Scroll to Top