รายได้รับล่วงหน้า

รับทำบัญชี.COM | รายได้รับล่วงหน้าปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้าหมายถึง

รายได้รับล่วงหน้าหมายถึง

รายได้รับล่วงหน้า คือ

รายได้รับล่วงหน้า คือ (Deferred Incomes) เงินที่กิจการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า แต่เมื่อถึงสิ้นงวดกิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการและเมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วจึงจะถูกบันทึกเป็นรายได้

รายได้รับล่วงหน้าต่างประเทศ

รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ต้องลงบัญชีอย่างไร
รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า
ตามมาตรฐานการบัญชี รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า แต่ไม่ควรเกินระยะเวลารอบบัญชีเกินกว่า 2 รอบบัญชี เพราะจะต้องนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วย แต่ต้องยันยอดกับรายได้ตามใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นต่อกรมศุลกากร

รายได้รับล่วงหน้าคือ

รายได้รับล่วงหน้าคือ

รายได้รับล่วงหน้า บันทึกบัญชี

Dr เงินสด/เงินฝาก
Cr รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

บันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้า

บันทึกบัญชี รายได้รับล่วงหน้า

อ่านเพิ่มเติม >> สูตรหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )