รายได้รับล่วงหน้า #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Deferred Incomes

รายได้รับล่วงหน้า
[Total: 786 Average: 5]

รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า คือ … ?

รายได้รับล่วงหน้า คือ (Deferred Incomes) เงินที่กิจการได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากลูกค้า แต่เมื่อถึงสิ้นงวดกิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนของกิจการและเมื่อกิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการเรียบร้อยแล้วจึงจะถูกบันทึกเป็นรายได้

รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศ ต้องลงบัญชีอย่างไร … ?

รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า
ตามมาตรฐานการบัญชี รายได้รับล่วงหน้าจากต่างประเทศนั้น สรรพากรจะให้บันทึกเป็นเงินมัดจำรับล่วงหน้า แต่ไม่ควรเกินระยะเวลารอบบัญชีเกินกว่า 2 รอบบัญชี เพราะจะต้องนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วย แต่ต้องยันยอดกับรายได้ตามใบขนสินค้าขาออกที่ยื่นต่อกรมศุลกากร

บัญชีรายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า บันทึกบัญชี

Dr เงินสด/เงินฝาก
     Cr รายได้รับล่วงหน้า

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

รายได้รับล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 19, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top