วิธีนี้จะถือจำนวนปีหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์

คิดค่าเสื่อมราคา อัตราเร่ง อัตราลดลง?

Click to rate this post! [Total: 178 Average: 5] วิธีนี …

คิดค่าเสื่อมราคา อัตราเร่ง อัตราลดลง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 178 Average: 5]

วิธีนี้จะถือจำนวนปีหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์

วิธีอัตราเร่ง ( Accelerated Method ) หมายถึง หรือวิธีอัตราลดลง ( Decreasing Charge Method ) หมายถึง   ซึ่งมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ได้รับความนิยม ได้แก่

1. วิธีผลรวมจำนวนปีของอายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันต้นปีทุกปี ( Sum of the Year’s Digit )

2. วิธียอดลดลงทวีคูณ ( Double Declining Balance Method )

วิธีผลรวมจำนวนปีของอายุการใช้งานคงเหลือ ณ วันต้นปีทุกปี ( Sum of the Year’s Digit ) วิธีนี้จะถือจำนวนปีหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์โดยใช้ผลบวกรวมทั้งสิ้น ในรูปของเศษส่วนและจำนวนเศษส่วนจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนค่าเสื่อมราคาประจำงวดบัญชี การคำนวณ

1. ผลรวมจำนวนปี = n ( n + 1 ) /2
2. ราคาสุทธิ = ราคาทุน – ราคาซาก หมายเหตุ  n = จำนวนปีที่คาดว่าสินทรัพย์จะใช้งานได้

วิธียอดลดลงทวีคูณ ( Double Declining Balance Method ) หลักการคำนวณ คือ จะคำนวณหาอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีและปรับจำนวนเป็น 2 เท่า นำอัตรา 2 เท่าที่คำนวณได้ไปคำนวณหาค่าเสื่อมราคาประจำงวด โดยคำนวณจากราคาตามบัญชี ( Book Value )ของสินทรัพย์ถาวรที่ลดลงทุกปี และวิธีนี้ไม่นำราคาซากมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณ การคำนวณ ค่าเสื่อมราคา = ( 2 x อัตราร้อยละของวิธีเส้นตรง ) x ราคาตามบัญชี ณ วันต้นงวด

วิธีนี้จะถือจำนวนปีหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรเป็นเกณฑ์
วันสิ้นงวดเวลานั้นกิจการมีฐานะทางการเงิน

วันสิ้นงวด เวลานั้น กิจการมี ฐานะทางการเงิน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน มีอะไรบ้าง งบแสดงฐานะการเงิน ตัวอย่าง งบดุล มี 2 แบบ คือ โจทย์ แบบฝึกหัด การวิเคราะห์งบ การเงิน ตัวอย่างงบแสดงฐานะการเงิน บริษัท งบแสดงฐานะการเงิน ภาษาอังกฤษ งบดุล มีอะไรบ้าง วิธีทํา งบแสดงฐานะการเงิน ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

เสื้อผ้ามือสองนําเข้า กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยากขายเสื้อผ้ามือสองของตัวเอง ธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ญี่ปุ่น แผนธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง เริ่ม ต้น ขายเสื้อผ้ามือสอง ออนไลน์ ธุรกิจเสื้อผ้ามือสองใน ประเทศไทย อยากขายเสื้อผ้ามือสอง รับมาจากไหน เสื้อผ้ามือสอง ขายส่ง คัดได้ กรุงเทพ บริษัท นำเข้าเสื้อผ้ามือสอง

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก

แม่ค้าออนไลน์ คู่แข่ง ความเสี่ยง โอกาส?

แม่ค้าออนไลน์ ดังๆ แม่ค้าออนไลน์ คำคม แม่ค้าออนไลน์ ภาษาอังกฤษ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ 10 อันดับ แม่ค้าออนไลน์  อาชีพแม่ค้าออนไลน์ แม่ค้าออนไลน์มีใครบ้าง ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ

วิธี บันทึกบัญชี เมื่อได้รับ เงินสด?

นําเงินสดฝากธนาคาร สมุดรายวันทั่วไป การบันทึกบัญชี เงินสด บันทึกบัญชีถอนเงินจากธนาคาร ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ถอนเงินไปใช้ในกิจการ บันทึกบัญชี การบันทึกบัญชี 5 หมวด ได้รับเช็ค บันทึกบัญชี จ่ายชําระหนี้ บันทึกบัญชี ใกล้ฉัน ออนไลน์

ส่งสินค้าคาร์โก้ ขนส่ง บริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คาร์โก้ ขนส่งสนามบิน คาร์โก้ ขนส่งเกาหลีใกล้ฉัน คาร์โก้ ส่งของไปต่างประเทศ ขนส่งคาร์โก้ใกล้ฉัน คาร์โก้ ขนส่ง คือ คาร์โก้ ขนส่ง ราคา คาร์โก้ ขนส่งในประเทศไทย ส่งของคาร์โก้ สุวรรณภูมิ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

Leave a Comment

Scroll to Top