3 ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุน

สมดุลประโยชน์กับต้นทุน
[Total: 240 Average: 5]

ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุน คือ (Trade off between benefits and costs) ?

ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุน (Trade off between benefits and costs) หมายถึง การจัดทำงบการเงินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ผู้จัดทำต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการจัดทำข้อมูลนั้นด้วยว่าคุ้มกันหรือไม่และควรเลือกทางเลือกที่ประโยชน์ในการใช้ข้อมูลต้องมากกว่าต้นทุนในการจัดทำที่เสียไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top