สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น สินทรัพย์ที่มีตัวตน

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ส่วนของเจ้าของ ชั่วคราว

++++ สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ++++
“Intangible Asset” แปลตามตรง ก็คือ สินทรัพย์ไร้สภาพ เป็นสินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ไม่มีตัวตนให้ลูบคลำจับต้อง แต่มีมูลค่ามหาศาล ได้แก่ Brand Images หรือตราสินค้า ความเชื่อถือของลูกค้า
วัฒนธรรมองค์กร (เครือซิเมนต์ไทย) ลิขสิทธิ์ สูตรลับ เป็นต้น สินทรัพย์ไร้สภาพ สามารถแบ่งออกได้เป็น
7 ประการได้แก่
1. Relationships : สัมพันธภาพ หมายถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตร การสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก (ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น) ทำให้ได้เรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ระหว่างกัน
2. Knowledge : ความรู้ หมายถึง การเสาะหาความรู้เพื่อปรับปรุงงานอยู่เสมอ การแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรทำให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวม เป็นการต่อยอดความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการรวมความคิดที่หลากหลาย จะทำให้องค์กรสามารถสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
3. Leaderships and Communication : ภาวะผู้นำและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินกิจกรรมขององค์กรได้อย่างชัดเจน ผู้นำต้องสามารถจัดการความรู้ทั้งหมดขององค์กรและถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. Culture and Values : วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร การสั่งสมประสบการณ์ และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาระบบการทำงานให้มีความพร้อม
สำหรับการแข่งขันตลอดเวลา ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร การนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่ง ที่สะท้อนให้เป็นการทำงานเป็นทีม เป็นการสร้างโอกาสในการบริหารธุรกิจในอนาคต
5. Reputation and Trust : ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ หลายองค์กรมุ่งเน้นในการสร้างความโดดเด่นของบริษัทจากคู่แข่ง เช่นนโยบายการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้า ที่คุณภาพดีเลิศ
6. Skill and Competencies : ทักษะและความสามารถ สินทรัพย์ไร้สภาพส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคลากรที่หลากหลาย เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
7. Process and System : กระบวนการและระบบ กระบวนการคือลำดับขั้นตอนของการทำงาน ส่วนระบบเป็นวิธีการที่นำมาควบคุมกระบวนการให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
สินทรัพย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

ธุรกิจดาวรุ่ง หลังโควิด ที่น่าสนใจ

ธุรกิจดาวรุ่ง 2565 ธุรกิจดาวรุ่ง 2566 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 2565 ธุรกิจดาวรุ่ง 2023 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 2566 ธุรกิจดาวรุ่ง 2564 ธุรกิจ ดาวรุ่ง หลัง โค วิด ธุรกิจที่น่าสนใจ

การ จดทะเบียนบริษัท สามารถยกเลิก ได้หากไม่ได้ใช้งาน หรือไม่?

ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการจดเลิกบริษัท จดเลิกบริษัท ออนไลน์ แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา จดทะเบียนเลิกบริษัท dbd เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี ขั้นตอนการปิดบริษัท กรมสรรพากร ยกเลิกกิจการร้านค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

โยเกิร์ต กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

กระบวนการ ผลิต โย เกิ ร์ ต pdf วิธีการทําโยเกิร์ต อย่างง่าย โรงงาน โย เกิ ร์ ต หมักโยเกิร์ตกี่ชั่วโมง สรุปผลการทดลอง โย เกิ ร์ ต มาตรฐานโยเกิร์ต โย เกิ ร์ ต ทํา เอง เหลว การควบคุมคุณภาพ โย เกิ ร์ ต

การ จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอสิทธิ์ ในการใช้ชื่อ โดยไม่ต้องจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือไม่?

สิ่งที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ มีอะไรบ้าง จุลชีพไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ สิทธิบัตร มีอะไรบ้าง เช็ค ชื่อแบรนด์ ซ้ำ จดลิขสิทธิ์ชื่อแบรนด์ จดลิขสิทธิ์ ออนไลน์ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร คุ้มครองกี่ปี ใกล้ฉัน ออนไลน์

การ จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอหนังสือรับรอง บริษัท หรือไม่?

ขอหนังสือรับรองบริษัท ผ่านธนาคาร หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท คือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ขอที่ไหน คัดหนังสือรับรองบริษัท ออนไลน์ หนังสือรับรองบริษัท มีอะไรบ้าง คัดหนังสือรับรองบริษัท ใช้เอกสารอะไรบ้าง pantip ขอคัดหนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top