สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา?

กําไรสุทธิ สูตร สูตรบัญชี 5 หมวด สูตรหาทุน กําไร ขายสุทธิ สูตร กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน สูตรบัญชีเบื้องต้น ซื้อสุทธิ สูตร กําไรขาดทุนสะสม คิดยังไง ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 171 Average: 5]

สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด

กำไรสะสมปลายงวด = กำไรสะสมต้นงวด + กำไรสุทธิ – เงินปันผลจ่าย

สูตรหากำไรสะสมปลายงวด (Retained Earnings) คือ:

กำไรสะสมปลายงวด = กำไรสะสมเมื่อเริ่มงวด+กำไรสุทธิประจำงวด−เงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ

โดยที่:

  • “กำไรสะสมเมื่อเริ่มงวด” คือ จำนวนกำไรสะสมที่บริษัทมีเมื่อเริ่มงวด (ก่อนเริ่มงวดนี้).
  • “กำไรสุทธิประจำงวด” คือ กำไรหรือขาดทุนที่บริษัทได้รับในงวดนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด.
  • “เงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ” คือ จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้นหรือนำกลับมาใช้ในการจัดทำเงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในสูตรเพื่อคำนวณกำไรสะสมปลายงวดของบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ที่ต้องการประเมิน.นี่คือตัวอย่างการคำนวณกำไรสะสมปลายงวด (Retained Earnings) สำหรับบริษัท ABC Co. ในปีที่ผ่านมา:

  1. เมื่อเริ่มงวดในปีที่แล้ว, บริษัท ABC Co. มีกำไรสะสมจากปีก่อน ณ จุดนั้นมีมูลค่า 500,000 บาท.
  2. ในปีที่ผ่านมา, บริษัท ABC Co. ได้รับกำไรสุทธิประจำงวด (Net Profit) ในปีนี้ที่มูลค่า 200,000 บาท.
  3. บริษัท ABC Co. ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ ในปีนี้.

เราสามารถคำนวณกำไรสะสมปลายงวดดังนี้:กำไรสะสมปลายงวด=กำไรสะสมเมื่อเริ่มงวด+กำไรสุทธิประจำงวด−เงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆกำไรสะสมปลายงวด=500,000+200,000−0=700,000บาทดังนั้น, กำไรสะสมปลายงวดของบริษัท ABC Co. ในปีนี้คือ 700,000 บาท. นี่คือจำนวนกำไรสะสมที่บริษัทสามารถเก็บไว้หรือนำไปใช้ในการเงินหรือการลงทุนในอนาคต.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี กำไรขาดทุน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

เมล็ดพันธุ์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทย การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

เสี่ยง! 2•บริษัทขนส่งสินค้า ไม่หักณที่จ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

รับติดตั้งป้ายไฟ ครอบคลุมธุรกิจบัญชี ภาษี ให้ความรู้ สำหรับธุรกิจของคุณ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจ ร้านป้าย เปิดร้านป้าย ไวนิล ลงทุน เท่า ไหร่ ตัวอย่างป้ายเปิดร้านใหม่ สอน เปิดร้านป้าย ป้ายเปิดร้านเร็วๆนี้ ป้ายไวนิล เปิดร้าน แฟรนไชส์ ป้ายไวนิล ร้านรับทํา ป้าย ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอรับ การสนับสนุน ใน การขับเคลื่อน เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาธุรกิจหรือไม่?

แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีใครบ้าง นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หมายถึง ธุรกิจภาครัฐ มีอะไรบ้าง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ วิชาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ออนไลน์

อีเว้นท์ 2 ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event ตัวอย่างการจัดงาน event ตัวอย่าง Sequence งาน Event การจัด event มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แนวคิดการจัดงาน event แผนการจัดงาน event งบประมาณ การจัดงาน Event event organizer คืออะไร ออนไลน์

ในเครือเซ็นทรัล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย บริษัท ในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น บริษัท ในเครือ ร้านในเครือเซ็นทรัล สินค้าในเครือเซ็นทรัล ห้างในเครือเซ็นทรัล เครือเซ็นทรัล ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด สมัครงาน

Leave a Comment

Scroll to Top