รับทำบัญชี.COM | สูตรหากำไรสะสมปลายงวดวิธีคำนวณหา คิดยังไง?

Click to rate this post!
[Total: 171 Average: 5]

สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา กำไรสะสมปลายงวด

กำไรสะสมปลายงวด = กำไรสะสมต้นงวด + กำไรสุทธิ – เงินปันผลจ่าย

สูตรหากำไรสะสมปลายงวด (Retained Earnings) คือ:

กำไรสะสมปลายงวด = กำไรสะสมเมื่อเริ่มงวด+กำไรสุทธิประจำงวด−เงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ

โดยที่:

  • “กำไรสะสมเมื่อเริ่มงวด” คือ จำนวนกำไรสะสมที่บริษัทมีเมื่อเริ่มงวด (ก่อนเริ่มงวดนี้).
  • “กำไรสุทธิประจำงวด” คือ กำไรหรือขาดทุนที่บริษัทได้รับในงวดนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด.
  • “เงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ” คือ จำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้นหรือนำกลับมาใช้ในการจัดทำเงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในสูตรเพื่อคำนวณกำไรสะสมปลายงวดของบริษัทหรือองค์กรใด ๆ ที่ต้องการประเมิน.นี่คือตัวอย่างการคำนวณกำไรสะสมปลายงวด (Retained Earnings) สำหรับบริษัท ABC Co. ในปีที่ผ่านมา:

  1. เมื่อเริ่มงวดในปีที่แล้ว, บริษัท ABC Co. มีกำไรสะสมจากปีก่อน ณ จุดนั้นมีมูลค่า 500,000 บาท.
  2. ในปีที่ผ่านมา, บริษัท ABC Co. ได้รับกำไรสุทธิประจำงวด (Net Profit) ในปีนี้ที่มูลค่า 200,000 บาท.
  3. บริษัท ABC Co. ไม่มีการจ่ายเงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆ ในปีนี้.

เราสามารถคำนวณกำไรสะสมปลายงวดดังนี้:กำไรสะสมปลายงวด=กำไรสะสมเมื่อเริ่มงวด+กำไรสุทธิประจำงวด−เงินปันผลหรือเงินปันหุ้นอื่น ๆกำไรสะสมปลายงวด=500,000+200,000−0=700,000บาทดังนั้น, กำไรสะสมปลายงวดของบริษัท ABC Co. ในปีนี้คือ 700,000 บาท. นี่คือจำนวนกำไรสะสมที่บริษัทสามารถเก็บไว้หรือนำไปใช้ในการเงินหรือการลงทุนในอนาคต.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี กำไรขาดทุน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )