ดอกเบี้ย

รับทำบัญชี.COM | สูตรหาดอกเบี้ยทบต้น ตัวอย่าง รายเดือนรายปี?

สูตรการหาดอกเบี้ยทบต้น

            ดอกเบี้ยทบต้น สมมุติเอาเงิน 100 บาทไปฝากแบงค์ ดอกเบี้ย 7% ผ่านไป 1 ปี เงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 x 1.07 = 107 บาท
ผ่านไปอีก 1 ปี เงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 x 1.07 x 1.07 = 114.49 บาท
ผ่านไปอีก 1 ปี เงินจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 x 1.07 x 1.07 x 1.07 = 122.50 บาท
พูดสั้น ๆ ว่า ผ่านไปกี่ปี ก็เอา 1.07 คูณเข้าไปเท่านั้นครั้ง
ดังนั้น เงินต้น 2000 บาท ฝากเงินไว้ 5 ปีจะเพิ่มเป็นเท่าไร

คำตอบคือ 2000 x 1.07 x 1.07 x 1.07 x 1.07 x 1.07 = 2805.10 บาท  หรือเ ท่ากับ 2000 x (1.07)5 ตรงกับ สูตรดอกเบี้ยทบต้น คือ

“ดอกเบี้ยทบต้น” (Compound Interest) เป็นรูปแบบของดอกเบี้ยที่คิดคำนวณจากยอดเงินต้นเริ่มต้นและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ก่อนหน้า ซึ่งเมื่อดอกเบี้ยถูกเทียบกับยอดเงินต้นในแต่ละรอบ จะทำให้ยอดเงินต้นเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่ดอกเบี้ยถูกเทียบกับมัน รูปแบบนี้ทำให้เงินเติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป.

สูตรการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นคือ:

โดยที่:

  • A คือ ยอดสิ้นสุดหลังจากการลงทุน (หรือยอดหนี้หลังจากการกู้ยืม)
  • P คือ เงินต้น (จำนวนเงินหรือเงินลงทุนเริ่มต้น)
  • r คือ อัตราดอกเบี้ยต่อรอบ (เป็นร้อยละและแปรงเป็นเลขทศนิยม)
  • n คือ จำนวนครั้งที่ดอกเบี้ยเรียกเก็บต่อปี
  • t คือ ระยะเวลา (ปี) ที่ลงทุนหรือกู้ยืมเงิน

สูตรนี้ใช้สำหรับการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นในระยะเวลาหลาย ๆ รอบ โดยการเทียบดอกเบี้ยกับยอดเงินต้นในแต่ละรอบ ซึ่งทำให้เงินเติบโตเร็วขึ้นเมื่อมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยต่อไป.

ตัวอย่าง: หากคุณลงทุนเงินต้น 1,000 บาทในบัญชีธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี (r = 0.05) และธนาคารเรียกเก็บดอกเบี้ยทุกเดือน (n = 12) และลงทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี (t = 1) คำนวณดอกเบี้ยทบต้นจะได้:

ดังนั้น ยอดสิ้นสุดหลังจาก 1 ปีจะเป็นประมาณ 1,051.16 บาท ซึ่งมากกว่าเงินต้นที่ลงทุนเริ่มต้นคือ 1,000 บาท.

สูตรการหาดอกเบี้ยทบต้น
ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )