หมายเรียก ไม่ยื่นงบการเงิน 3 ปี ผู้ต้องหา เปิด บริษัท

ไม่ส่งงบการเงิน
[Total: 1679 Average: 5]

หมายเรียก ไม่ยื่นงบการเงิน

นิติบุคคลถ้าไม่ยื่นงบการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจมีโอกาสถูกหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ และหากไม่ไปพบเจ้าหนักงานตามหมายเรียกนั้น มีโอกาสจะโดนหมายจับได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งเฉย ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย

หมายเรียกผู้ต้องหา สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ไม่เคยยื่น 2 ปี หมายเรียกไม่ยื่นงบ ไม่ส่งงบการเงิน ยื่น ล้าช้า ติดคุก ไหม ค่าปรับ ตำรวจ ต้องยื่นภายในกี่วัน

 

สิ่งแรก ! หากได้รับหมายเรียก ไม่ส่งงบการเงิน ก่อนไปพบเจ้าหน้าที่ ครรจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ของนิติบุคลที่ได้รับหมายเรียก ให้เสร็จเสียก่อน หลังจากนั้นจึงเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียก หากต้อง ทำบัญชี ปิดงบการเงิน สอบถามราคาค่าบริการ โทร.081-931-8341

ในกรณีส่วนค่าปรับไม่ส่งงบนั้น โทษสูงสุดคือ 100,000 บาท

 

กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ?

– กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย

1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ในฐานะผู้จัดทำบัญชี ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.2 และหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.3 อายุความ 1 ปี โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี

อัตราค่าปรับเป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด ?

– อัตราค่าปรับเป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับความล่าช้าของการส่งงบการเงิน โดยอัตราสูงสุด ได้แก่ การส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือไม่จัดส่งงบการเงิน ปรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 3,600.- บาท และหุ้นส่วนผู้จัดการ 3,600.- บาท รวม 7,200.- บาท

ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันได้ ด้วยเหตุตาม มาตรา 1055

– ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันได้ ด้วยเหตุตาม มาตรา 1055 แห่งประมวลแก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 20, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top