ไม่ส่งงบการเงิน

รับทำบัญชี.COM | หมายเรียก ไม่ส่งงบการเงิน คุกมั้ยอายุความ?

หมายเรียก ไม่ยื่นงบการเงิน

นิติบุคคลถ้าไม่ยื่นงบการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนผู้จัดการอาจมีโอกาสถูกหมายเรียกจากตำรวจเศรษฐกิจ และหากไม่ไปพบเจ้าหนักงานตามหมายเรียกนั้น มีโอกาสจะโดนหมายจับได้อีก เพราะฉะนั้นไม่ควรนิ่งเฉย ควรจะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย

หมายเรียกผู้ต้องหา

หมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1

หมายเรียกผู้ต้องหา สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ไม่เคยยื่น 2 ปี หมายเรียกไม่ยื่นงบ ไม่ส่งงบการเงิน ยื่น ล้าช้า ติดคุก ไหม ค่าปรับ ตำรวจ ต้องยื่นภายในกี่วัน

สิ่งแรก ! หากได้รับหมายเรียก ไม่ส่งงบการเงิน ก่อนไปพบเจ้าหน้าที่ ให้ตรวจเช็คดูก่อนว่าเป็นหมายเรียกปลอมหรือไม่ ถ้าเป็นหมายเรียกจริง ครรจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ของนิติบุคลที่ได้รับหมายเรียก ให้เสร็จเสียก่อน หลังจากนั้นจึงเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียก หากต้อง ทำบัญชี ปิดงบการเงิน สอบถามราคาค่าบริการ โทร.081-931-8341

ในกรณีส่วนค่าปรับ ไม่ส่งงบโทษสูงสุด คือ 100,000 บาท

ไม่ยื่นงบการเงิน หมายเรียกผู้ต้องหา

ไม่ ยื่น งบ การเงิน หมายเรียก ผู้ต้องหา
บท ลงโทษ ไม่ส่งงบ การเงิน

ไม่ยื่นงบการเงิน อายุความ

กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี

กรณีไม่ยื่นงบการเงินประจำปีภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี ตามที่กำหนด ในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ผู้ต้องรับโทษประกอบด้วย

1.1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ในฐานะผู้จัดทำบัญชี ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.2 และหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 40 ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท
1.3 อายุความ 1 ปี โดยเริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี

ค่าปรับยื่นงบล่าช้า

ค่าปรับไม่ยื่นงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจ อัตราค่าปรับเป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด

– อัตราค่าปรับเป็นไปตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับความล่าช้าของการส่งงบการเงิน โดยอัตราสูงสุด ได้แก่ การส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าหกเดือนนับแต่วันปิดบัญชี หรือไม่จัดส่งงบการเงิน ปรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 3,600.- บาท และหุ้นส่วนผู้จัดการ 3,600.- บาท รวม 7,200.- บาท

ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันได้ ด้วยเหตุตาม มาตรา 1055

– ห้างหุ้นส่วนย่อมเลิกกันได้ ด้วยเหตุตาม มาตรา 1055 แห่งประมวล

ตัวอย่างปิดงบ 2 ปี


คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ย้อนหลัง โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )