เงือนเดือนชาวต่างชาติ

เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่คะ

Click to rate this post!
[Total: 608 Average: 5]

เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่คะ

เงือนเดือนชาวต่างชาติมีขั้นต่ำหรือไม่คะ

เงือนเดือนชาวต่างชาติ มีเกณฑ์ขั้นต่ำสุดเท่าไร

แต่ละประเทศ เงินเดือนขั้นต่ำไม่เหมือนกันค่ะ ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละประเทศ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top