เช็คจ่ายล่วงหน้า คือ (Prepaid Check)

[Total: 4490 Average: 5]

เช็คจ่ายล่วงหน้า

เช็คจ่ายล่วงหน้า คือ ?

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ ( Prepaid check ) เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เช็คจ่ายล่วงหน้า

1.เมื่อกิจการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

2.เมื่อกิจการสั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้การค้า

3.เมื่อเจ้าหนี้นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้ว

เช็คจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

เช็คจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 26, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top