เหตุผลของการกู้ยืมเงินกิจการสามารถกู้ยืมเงินด้วยเหตุผลหลายประการ

รับทำบัญชี.COM | เหตุผลของการกู้ยืมเงินมีอะไรได้บ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 222 Average: 5]

เหตุผลของการกู้ยืมเงินกิจการสามารถกู้ยืมเงินด้วยเหตุผลหลายประการ

-ปัญหากระแสเงินสด กิจการอาจต้องการเงินสดมาใช้ในการดำเนินงานอันเป็นผลมาจากปัญหาการขาดแคลนเงินสดชั่วคราว-ต้นทุนต่ำว่า อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดอาจอยู่ในสภาวะต่ำจนเป็นเหตุให้กิจการจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืม

-ข้อได้เปรียบทางการเงิน การจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะช่วยผู้กู้ลดภาษี ในขณะที่การจ่ายเงินปันผลไม่สามารถใช้ประโยชน์ข้อนี้ได้

-กำไรเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับจากการใช้ประโยชน์เงินกู้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่างผ่านกำไรต่อหุ้นและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น

-จังหวะเวลา เมื่อกิจการมิอาจแสวงหาเงินทุนจากตลาดได้ กิจการอาจพึ่งแหล่งเงินทุนระยะกลางโดยการกู้ยืมและใช้คืนเงินกู้ และออกหุ้นทุนเมื่อเงื่อนไขตลาดทุนเอื้ออำนวย

-อำนาจในกรออกเสียง ผู้ถือหุ้นฝ่ายบริหารอาจรีรอที่จะออกจำหน่ายหุ้นทุนเมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้อำนาจการควบคุมของผู้ถือหุ้นปัจจุบันลดลง ผู้ถือหุ้นเหล่านี้อาจพิจารณาว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นทำให้ความเสี่ยงของการเข้าครอบครองกิจการเพิ่มขึ้น

-การคำนึงถึงกำไรต่อหุ้น ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการออกหุ้นทุนใหม่อาจไม่เพียงพอที่จะป้องกันการลดลงของกำไรต่อหุ้น ผลที่ตามมาก็คือราคาตลาดของหุ้นอาจลดลง

การกู้ยืมเงิน (Borrowing) คือ กระบวนการขอยืมเงินจากผู้ให้ยืมเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น การลงทุนในธุรกิจ, การซื้อบ้านหรือรถ, การศึกษา, หรือการชำระหนี้ครบกำหนด เมื่อกู้ยืมเงิน ผู้กู้จะต้องชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอนาคตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืม

นี่คือบางประเภทของการกู้ยืมเงินที่คุณอาจพบ

  1. สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อบุคคลเป็นการกู้ยืมเงินส่วนตัวโดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน สามารถใช้เงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงินสดหรือชำระหนี้ต่าง ๆ แต่จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่ออื่น ๆ ที่มีการรับประกัน

  2. สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน (Mortgage Loan) การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน โดยบ้านที่ซื้อจะถูกใช้เป็นหลักประกันในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

  3. สินเชื่อเพื่อซื้อรถ (Auto Loan) การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อรถยนต์ ซึ่งรถยนต์ที่ซื้อจะถูกนำมาเป็นหลักประกัน

  4. สินเชื่อการศึกษา (Student Loan) การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งจะช่วยในการชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักศึกษา

  5. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Business Loan) การกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในธุรกิจ โดยส่วนใหญ่จะใช้ทรัพย์สินทางธุรกิจเป็นหลักประกัน

การกู้ยืมเงินมีข้อดีและข้อเสีย คุณจะได้รับเงินสดทันทีเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด คำแนะนำที่ดีคือควรคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้และความจำเป็นของการกู้ยืมก่อนที่จะตัดสินใจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )