รับทำบัญชี.COM | MICE ธุรกิจมีอะไรบ้างกับการท่องเที่ยว?

แผนธุรกิจธุรกิจMICE

การเริ่มต้นธุรกิจ MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions/Events) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการวางแผนอย่างดีเพื่อให้กิจกรรมเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและประสบความสำเร็จ ดังนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณา

 1. การสำรวจความต้องการ วางแผนโดยการรับฟังความต้องการของลูกค้าและเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นการประชุมธุรกิจ งานสัมมนา งานแสดงสินค้า เป็นต้น.

 2. วางแผนกิจกรรม สร้างแผนการจัดกิจกรรมที่มีเป้าหมายชัดเจน เช่น สถานที่จัดงาน โครงการกิจกรรม ตารางเวลา และการเลือกสถานีการเป็นครูปแบบงาน.

 3. ค้นหาสถานที่ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรม MICE ซึ่งอาจเป็นโรงแรม ศูนย์การประชุม หรือสถานที่พิเศษ.

 4. ประมาณการงบประมาณ กำหนดงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรม MICE รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น สถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม การโปรโมต การจัดการงาน และค่าบริการอื่นๆ.

 5. การสร้างโปรโมชั่น วางแผนเรื่องสร้างความตอบแทนและดึงดูดผู้เข้าร่วม เช่น การให้ส่วนลด ของแถม และโปรโมชั่นพิเศษ.

 6. การติดต่อผู้ให้บริการ ติดต่อและสรรหาผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ผู้จัดการโรงแรม บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทที่จัดกิจกรรม เป็นต้น.

 7. การสร้างแผนการตลาด กำหนดวิธีการโปรโมตและการตลาดกิจกรรม MICE ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย.

 8. การจัดการรายละเอียด จัดการรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ การจัดรับแขก และแผนการเรียบเรียงรายละเอียดอื่นๆ.

 9. การดูแลลูกค้า รักษาความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในขณะกิจกรรมและหลังจากกิจกรรม.

 10. การประเมินผล ประเมินผลและเรียนรู้จากกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในอนาคต.

การเริ่มต้นธุรกิจ MICE จำเป็นต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เนื่องจากต้องมีการจัดการหลายด้าน เช่น สถานที่ การโปรโมต การจัดรายละเอียด และการจัดการผู้เข้าร่วม คำแนะนำคือให้สร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุมทุกด้านและคิดร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญด้าน MICE เพื่อให้กิจกรรมของคุณประสบความสำเร็จและได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจMICE

นี่คือตัวอย่างรูปแบบ comparison table สำหรับรายรับและรายจ่ายในธุรกิจ MICE

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าลงทะเบียน 500,000
ค่าเช่าสถานที่ 300,000
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 200,000
ค่าส่งเสริมการขาย (Promotion) 50,000
ค่าใช้จ่ายในการโปรโมต 20,000
ค่าบริการอื่นๆ (การแสดง การบริการดูแลลูกค้า) 100,000 50,000
กำไรสุทธิ 530,000 250,000

โดยรายรับและรายจ่ายสามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดและลักษณะของกิจกรรม MICE และสถานที่จัดกิจกรรม ต้องระวังการคำนวณให้ละเอียดและครบถ้วน เพื่อให้มีการวางแผนการเงินที่เหมาะสมและประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจMICE

ธุรกิจ MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions/Events) เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนและรวมองค์ประกอบหลายด้าน เพื่อให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ นอกจากผู้รับจ้างจัดกิจกรรม MICE ยังมีบางบางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ MICE ดังนี้

 1. Event Planner/โปรแกรมเมอร์ ผู้รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการกิจกรรม MICE ทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การวางแผนโปรแกรม การจัดรายละเอียด การดูแลผู้ร่วมกิจกรรม และการบริหารงานรวมถึงการเฝ้าสังเกตและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรม.

 2. Event Coordinator/ผู้ประสานงานกิจกรรม ผู้ที่รับผิดชอบในการประสานกับผู้จัดงานและผู้ให้บริการต่างๆ เช่น โรงแรม สถานที่จัดกิจกรรม บริษัทเทคนิค และซัพพลายเออร์อื่นๆ เพื่อให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ตามแผนและเวลา.

 3. การตลาดและการโปรโมต ผู้ที่รับผิดชอบในการกำหนดและดำเนินกิจกรรมตลาดเพื่อโปรโมตกิจกรรม MICE และดึงดูดผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงการใช้สื่อสารต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และโปสเตอร์.

 4. การจัดการสถานที่ ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการสถานที่จัดกิจกรรม MICE รวมถึงการจัดห้องประชุม พื้นที่แสดงสินค้า หรือสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ.

 5. การบริหารจัดการกิจกรรม ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมงบประมาณ การจัดการลูกค้า และการประเมินผล.

 6. บุคคลที่มีความสำเร็จในการให้บริการ บุคคลที่มีความสำเร็จในการให้บริการต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานที่ให้บริการแสดง ผู้จัดการโรงแรม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า.

 7. ผู้จัดการเทคนิค บุคคลที่รับผิดชอบในการติดตั้งและจัดการเทคโนโลยีที่ใช้ในกิจกรรม เช่น ระบบเสียงและแสง ระบบสื่อสาร และการสตรีมมิ่ง.

 8. ผู้จัดการโครงการ ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ MICE ทั้งหมด เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามแผนและเวลาที่กำหนด.

ธุรกิจ MICE เป็นธุรกิจที่มีการร่วมมือกันของหลายบุคคลและสาขาอาชีพ เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ และมีการวางแผนและการดำเนินงานอย่างรอบคอบและเป็นระบบ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจMICE

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจความแข็งและความอ่อนและวางแผนการจัดการเชิงยาวนาน ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจ MICE

Strengths (จุดแข็ง)

 • ความชำนาญและความรู้ของทีมงานในการวางแผนและจัดการกิจกรรม MICE
 • ความสามารถในการสร้างประสบการณ์และบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ความรู้ในการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและทำให้กิจกรรมเป็นไปอย่างสมูท
 • ความสามารถในการสร้างความติดต่อและความร่วมมือกับผู้ให้บริการต่างๆ

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • การควบคุมงบประมาณที่ยากลำบากเนื่องจากการจัดกิจกรรม MICE อาจมีค่าใช้จ่ายสูง
 • การดูแลลูกค้าที่ต้องการความพิถีพิถันและการเอาใจใส่ในรายละเอียด
 • การสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดเพื่อให้ได้รับการจ้างงานในสถานที่มากขึ้น

Opportunities (โอกาส)

 • การเติบโตของอุตสาหกรรมการประชุม สัมมนา และอีเวนต์
 • การขยายตลาดไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ เช่น การเปิดตลาดในประเทศต่างๆ
 • การสร้างนวัตกรรมในการจัดกิจกรรม MICE เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความหลากหลาย

Threats (ความเสี่ยง)

 • ความแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมการจัดกิจกรรม MICE
 • ความผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสุขภาพสากลที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม
 • ปัญหาในการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในบางที่ที่เลือกเป็นสถานที่จัดกิจกรรม

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณมีภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ MICE และช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้กิจกรรม MICE ของคุณเป็นไปอย่างประสบความสำเร็จ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจMICE ที่ควรรู้

 1. MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions/Events) (การประชุม, การสร้างสรรค์, การประชุม, และการแสดงสินค้า/อีเวนต์) – รูปแบบของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม, สัมมนา, การประชุมวิชาการ, และการแสดงสินค้าหรือกิจกรรมต่างๆ.

 2. Event Planner (ผู้วางแผนกิจกรรม) – คนที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและจัดการกิจกรรม MICE.

 3. Venue (สถานที่จัดกิจกรรม) – สถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม MICE เช่น โรงแรม, ห้องประชุม, หรือสถานที่แสดงสินค้า.

 4. Delegate (ผู้ร่วมประชุม/งาน) – ผู้เข้าร่วมกิจกรรม MICE เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือผู้เข้าร่วมงานสัมมนา.

 5. Exhibition (การแสดงสินค้า) – กิจกรรมที่เน้นการแสดงสินค้าหรือบริการให้กับผู้เข้าร่วมงาน.

 6. Incentive Trip (ทริปส่วนตัว/รางวัล) – การเดินทางที่จัดให้เป็นรางวัลหรือส่วนตัวให้กับบุคคลที่มีผลงานดี.

 7. Seminar (สัมมนา) – กิจกรรมที่เน้นการนำเสนอข้อมูลหรือความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วม.

 8. Networking (การสร้างเครือข่าย) – การสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์กับผู้อื่นในวงการเพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ.

 9. Keynote Speaker (วิทยากรหลัก) – บุคคลที่ถูกเชิญมาเป็นวิทยากรในงาน MICE และมีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อมูลหรือความรู้.

 10. Experiential Marketing (การตลาดที่สร้างประสบการณ์) – กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างความประทับใจและความทรงจำให้กับผู้ร่วมกิจกรรม.

ธุรกิจ ธุรกิจMICE ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจ MICE หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions/Events อาจต้องจดทะเบียนและขออนุญาตตามกฎหมายของแต่ละประเทศและพื้นที่ อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนและความจำเป็นของเอกสารอื่นๆ อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของกิจกรรมและกฎหมายท้องถิ่น ดังนั้นคุณควรปรึกษากับทนายความหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องจดทะเบียนหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ MICE นี้ นอกจากนี้คุณยังอาจต้องขอใบอนุญาตหรือการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทด้วย ตัวอย่างเช่น

 1. การจัดงานประชุมและสัมมนา อาจต้องขออนุญาตหรือจดทะเบียนกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือกรมการพัฒนาส่งเสริมการประชุมและสัมมนา เพื่อปกป้องสิทธิและรับประกันความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม.

 2. การแสดงสินค้าและอีเวนต์ อาจต้องขออนุญาตหรือลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสินค้า หรือมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการในงานแสดงสินค้า.

 3. การจัดกิจกรรมแสดงความบันเทิงหรือเทศกาล อาจต้องขออนุญาตหรือรับการรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมบันเทิงหรือเทศกาล.

 4. การจัดกิจกรรม Incentive Travel การจัดทริปส่วนตัวหรือรางวัลอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในการท่องเที่ยวและการเดินทางของประเทศที่เกี่ยวข้อง.

คุณควรทำการสอบถามและปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นและแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินธุรกิจ MICE อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่ของคุณ.

บริษัท ธุรกิจMICE เสียภาษีอย่างไร

 

ภาษีที่ธุรกิจ MICE อาจต้องเสียจะแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละประเทศ และอาจมีรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเภทของกิจกรรมและการทำธุรกิจ MICE ที่คุณจะดำเนินการ ดังนั้นคุณควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ต้องเสียและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ นี่คือตัวอย่างของภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจ MICE

 1. ภาษีอากรเข้า (Import Duty) หากคุณต้องนำสินค้าหรืออุปกรณ์เข้ามาใช้ในกิจกรรม MICE ในประเทศที่คุณจัดกิจกรรม คุณอาจต้องเสียภาษีอากรเข้าสินค้าตามราคาของสินค้า.

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คุณอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม MICE ถูกต้องหรือถูกเสียในประเทศที่คุณจัดกิจกรรม.

 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) สำหรับบุคคลที่มีรายได้จากการทำงานในธุรกิจ MICE อาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายท้องถิ่น.

 4. ภาษีบริการ (Service Tax) บางประเทศอาจกำหนดภาษีบริการสำหรับกิจกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม MICE.

 5. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณมีธุรกิจ MICE ในรูปแบบนิติบุคคล คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่น.

 6. ภาษีอื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ MICE ตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น.

การที่จะรู้ว่าธุรกิจ MICE ต้องเสียภาษีอะไรต้องอ้างอิงกับประเภทของกิจกรรม, ประเทศที่ดำเนินธุรกิจ, และกฎหมายที่ใช้บังคับ ควรปรึกษาหรือขอคำปรึกษาจากทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครบถ้วนเกี่ยวกับการเสียภาษีในธุรกิจ MICE ของคุณ.

Click to rate this post!
[Total: 34 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )