วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

วิธี LAPPING ตรวจสอบ ยักยอก

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

สำหรับการ Lapping คือ การยักยอกแบบวนใช้คืน (ไม่ได้เอาไปแล้วเอาไปเลยค่ะ)เช่น วันที่ 1 เก็บเงินลูกค้าได้จำนวนหนึ่ง ในวันนั้นอาจจะนำส่งบางส่วนหรือไม่นำส่งทั้งหมด หลังจากนั้นในวันหลังจึงค่อยนำส่วนที่เอาไปใช้นั้นมาคืน พูดง่าย ๆ คือ การ Lapping คือการยักยอกผลประโยชน์ที่จะได้จากเงินนั้น แต่ไม่ได้มุ่งจะเอาเงินนั้นไปใช้โดยตรง เช่น บางคนอาจจะเอาไปใช้จ่ายกรณีเร่งด่วน (สำหรับเขา) แล้วพอเงินเดือนออกก็นำมาใช้คืน เป็นต้น
การตรวจสอบการทำ Lapping จะต้องตรวจสอบเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน(สำเนาทุกใบ รวมถึงตัวจริงที่ออกให้กับลูกค้า), เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงิน เช่น ใบนำฝากธนาคาร ว่าวันที่ที่ระบุ และจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และยังต้องตรวจสอบถึง ยอดเงินรวมของใบเสร็จเทียบกับใบเรียกเก็บหนี้ (หรือ Invoice) ว่าตรงกันหรือไม่ และต้องตรวจสอบว่า Invoice ที่จะนำไปเก็บเงินยังอยู่ครบตามจำนวนที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ และอาจจะต้องตรวจสอบความสอดคล้องของวันที่ที่ระบุการไปเก็บเงินว่า เข้ากันได้กับเส้นทางการเดินทาง เพื่อติดต่อกับลูกค้าหรือไม่ด้วยนะค่ะ
เคยมีกรณีที่ตรวจพบคือ มี Invoice ที่จะเรียกเก็บหลายใบ ผู้แทนขายไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและออกใบเสร็จถูกต้องตรงตามยอดทุกอย่าง ยกเว้นสำเนาที่ติดเล่ม + สำเนาที่ส่งคืน จะใช้กระดาษสอดทำให้เขียนไม่ติดตอนออกใบเสร็จ จากนั้นจึงค่อยเขียนตัวเลข (บนกระดาษแผ่นอื่น) เพื่อให้เกิดตัวเลขบนสำเนาอีกทีจากนั้นจึงนำส่งธนาคารด้วยตัวเลขที่ปลอมขึ้นนั้น หลังจากนั้นจึงค่อยนำเงินเข้าธนาคาร/ออกใบเสร็จอีกใบเพื่อให้ยอดเงินรวมกันได้พอดีกับยอดเต็ม (ในอีกหลายวันให้หลัง-หลังจากที่เอาเงินไปหมุนใช้เพื่อการอื่นเรียบร้อยแล้ว)
 

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน
วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

เปลี่ยนแปลง ทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม

แจ้งเลิกประกอบกิจการ แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนภาษี แจ้งปิดสถานประกอบการเพิ่มเติม แจ้งปิดสถานประกอบการบางแห่ง แจ้งการย้ายสถานประกอบการ แจ้งการโอนกิจการ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) แจ้งการรับโอนกิจการ แจ้งการควบกิจการ แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราว

การ์เม้นท์ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

อุตสาหกรรม กา ร์ เม้น ท์ คือ สมานการ์เม้นท์ โบ๊เบ๊ โรงงานการ์เม้นท์ การ์เม้นท์ เสื้อผ้า รายชื่อโรงงานการ์เม้นท์ การ์เม้นท์ คืออะไร การ์เม้นท์ ภาษาอังกฤษ Garment JOB ใกล้ฉัน ออนไลน์

ล้างรถหยอดเหรียญ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ล้างรถหยอดเหรียญ กรุงเทพมหานคร แฟ รน ไช ส์ ล้างรถหยอดเหรียญ  ล้างรถหยอดเหรียญ ลงทุน เท่า ไหร่ ล้างรถหยอดเหรียญ นนทบุรี เครื่องล้างรถหยอดเหรียญ ใกล้ฉัน ล้างรถหยอดเหรียญ กี่บาท ตู้ล้างรถหยอดเหรียญ กำไร ดี ไหม แผนธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญ

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร ?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

การจ้างบัญชีต้องการรายงานการเงินอย่างไรบ้าง

ค่าจ้างทำบัญชี จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ บันทึกบัญชีค่าสอบบัญชีค้างจ่าย จ้างนักบัญชี อัตราค่าทําบัญชี ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างพนักงานบัญชี วิธี คิดค่าบริการทำบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top