วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

รับทำบัญชี.COM | วิธี LAPPING ตรวจสอบยักยอก เงินสดที่ได้รับ?

วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

สำหรับการ Lapping คือ การยักยอกแบบวนใช้คืน (ไม่ได้เอาไปแล้วเอาไปเลยค่ะ)เช่น วันที่ 1 เก็บเงินลูกค้าได้จำนวนหนึ่ง ในวันนั้นอาจจะนำส่งบางส่วนหรือไม่นำส่งทั้งหมด หลังจากนั้นในวันหลังจึงค่อยนำส่วนที่เอาไปใช้นั้นมาคืน พูดง่าย ๆ คือ การ Lapping คือการยักยอกผลประโยชน์ที่จะได้จากเงินนั้น แต่ไม่ได้มุ่งจะเอาเงินนั้นไปใช้โดยตรง เช่น บางคนอาจจะเอาไปใช้จ่ายกรณีเร่งด่วน (สำหรับเขา) แล้วพอเงินเดือนออกก็นำมาใช้คืน เป็นต้น

การตรวจสอบการทำ Lapping จะต้องตรวจสอบเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับการรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน(สำเนาทุกใบ รวมถึงตัวจริงที่ออกให้กับลูกค้า), เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเงิน เช่น ใบนำฝากธนาคาร ว่าวันที่ที่ระบุ และจำนวนเงินถูกต้องตรงกันหรือไม่ และยังต้องตรวจสอบถึง ยอดเงินรวมของใบเสร็จเทียบกับใบเรียกเก็บหนี้ (หรือ Invoice) ว่าตรงกันหรือไม่ และต้องตรวจสอบว่า Invoice ที่จะนำไปเก็บเงินยังอยู่ครบตามจำนวนที่ยังเรียกเก็บเงินไม่ได้ และอาจจะต้องตรวจสอบความสอดคล้องของวันที่ที่ระบุการไปเก็บเงินว่า เข้ากันได้กับเส้นทางการเดินทาง เพื่อติดต่อกับลูกค้าหรือไม่ด้วยนะค่ะ
เคยมีกรณีที่ตรวจพบคือ มี Invoice ที่จะเรียกเก็บหลายใบ ผู้แทนขายไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและออกใบเสร็จถูกต้องตรงตามยอดทุกอย่าง ยกเว้นสำเนาที่ติดเล่ม + สำเนาที่ส่งคืน จะใช้กระดาษสอดทำให้เขียนไม่ติดตอนออกใบเสร็จ จากนั้นจึงค่อยเขียนตัวเลข (บนกระดาษแผ่นอื่น) เพื่อให้เกิดตัวเลขบนสำเนาอีกทีจากนั้นจึงนำส่งธนาคารด้วยตัวเลขที่ปลอมขึ้นนั้น หลังจากนั้นจึงค่อยนำเงินเข้าธนาคาร/ออกใบเสร็จอีกใบเพื่อให้ยอดเงินรวมกันได้พอดีกับยอดเต็ม (ในอีกหลายวันให้หลัง-หลังจากที่เอาเงินไปหมุนใช้เพื่อการอื่นเรียบร้อยแล้ว

วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน
วิธี LAPPING คือ การตรวจสอบ การยักยอกเงิน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )