การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน

รับทำบัญชี.COM | เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน?

Click to rate this post!
[Total: 137 Average: 5]

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

1. ในการบันทึกบัญชีค่าฝึกอบรมพนักงาน จำนวน 5,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 บาท ก็จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้
Dr.ค่าฝึกอบรม 5,000
Dr.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350
++++++Cr.เงินสด 5,350

2. การส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
นิติบุคคลสามารถหักเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากรได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% เป็น 100% ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป กล่าวคือ เอกสารประกอบรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นวันที่ในใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ในเช็ค ต้องลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
จึงจะได้สิทธิในการหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 100%

อ่านเพิ่มเติม >> งบทดลอง

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )