การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน
[Total: 252 Average: 5]

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน

การหักค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ?

1.ในการบันทึกบัญชีค่าฝึกอบรมพนักงาน จำนวน 5,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350 บาท ก็จะบันทึกบัญชีได้ดังนี้
Dr.ค่าฝึกอบรม 5,000
Dr.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 350
++++++Cr.เงินสด 5,350

2.การส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
นิติบุคคลสามารถหักเป็นรายจ่ายในทางภาษีอากรได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% เป็น 100% ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เป็นต้นไป กล่าวคือ เอกสารประกอบรายจ่าย ไม่ว่าจะเป็นวันที่ในใบเสร็จรับเงิน หรือ วันที่ในเช็ค ต้องลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548
จึงจะได้สิทธิในการหักรายจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 100%

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top