ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกรรมการ

วิธี ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม กรรมการ เงินยืมกรรมการ?

Click to rate this post! [Total: 180 Average: 5] ในหน้า …

วิธี ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม กรรมการ เงินยืมกรรมการ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 180 Average: 5]

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมกรรมการ

การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ตนได้

วิธีคิดดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คิดดอกเบี้ยได้อย่างสูงไม่เกิน ร้อยละ15 ต่อปี ส่วนสถาบันการเงินใช้กฎหมายอื่น จึงอาจเรียกดอกเบี้ยได้เกินร้อยละ 15 ต่อปี
การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน การให้เงินมาโดยไม่คิดดอกเบี้ย เรียกว่า “ยืมเงิน” ถ้าเจ้าของเงินคิดดอกเบี้ยด้วย เรียกว่า “กู้เงิน” การกู้ยืมเงินนั้น กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี หรือใน อัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หากผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ผลก็คือดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะทั้งหมด
ผู้ให้กู้สามารถเรียกให้ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ตนได้เท่านั้น และผู้ให้กู้ยังต้องคิดคุก เพราะมีความผิด ทางอาญา ฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา อาจถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในกรณีที่ไปกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น เช่น บริษัททรัสต์ บริษัทเงินทุน ฯลฯ กฎหมายยินยอมให้ธนาคารและสถาบันทางการเงินดังกล่าวคิดดอกเบี้ยได้เกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามอัตราดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้
ในการกู้ยืมเงินเมื่อมีการเสียดอกเบี้ย ผู้ให้กู้ก็ต้องรู้วิธีการคิดดอกเบี้ย เพื่อจะได้คิดดอกเบี้ยได้ถูกต้อง ผู้กู้ก็มีความจำเป็นจะต้องรู้ว่าตนเองจะต้องเสียค่าดอกเบี้ยเท่าไร เพราะฉะนั้น การคิดดอกเบี้ย จึงมีความจำเป็น อย่างมากสำหรับตัวผู้ให้กู้และผู้กู้ วิธีการคิดดอกเบี้ย มี 2 วิธี คือ
1.การคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น
2.การคิดดอกเบี้ยทบต้น
– การคิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น เป็นการคิดดอกเบี้ยโดยไม่นำดอกเบี้ยในปีแรกมารวมกับเงินต้น คิดเฉพาะ ดอกเบี้ยในแต่ละปีเท่านั้น
– การคิดดอกเบี้ยทบต้น เป็นการคิดดอกเบี้ยที่นำเอาดอกเบี้ยในปีแรกมารวมกับเงินต้นเดิมเป็นเงินต้นใหม่ แล้วคิดดอกเบี้ย
 
การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน-ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ตนได้
การคิดดอกเบี้ยการให้กู้ยืมเงิน-ผู้กู้ชำระเงินต้นคืนให้แก่ตนได้
การปรับโครงสร้างหนี้

ปรับโครงสร้าง หนี้ ที่มีปัญหา?

ปรับโครงสร้างหนี้รถยนต์ ปรับโครงสร้างหนี้ เสียประวัติ ปรับโครงสร้างหนี้ pantip ตัวอย่างการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้บ้าน ปรับโครงสร้างหนี้คืออะไร ปรับโครงสร้างหนี้ scb ปรับโครงสร้างหนี้ มีผลอย่างไร

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

การใช้งานรถ EV สามารถช่วยในการลดการใช้งานปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทะรถได้หรือไม่?

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ข้อเสีย ประโยชน์ของรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ข้อดี ข้อเสีย รถยนต์ไฟฟ้า ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ข้อดี และ ข้อเสีย รถไฟฟ้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์

สิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับการ จดทะเบียนบริษัท การทำ ธุรกิจ ใน อินเตอร์เน็ตของสรรพคุณทางปัญญา?

จดทะเบียนบริษัท คนเดียว การจัดตั้งบริษัทจํากัด มีขั้นตอนอย่างไร ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ จดทะเบียน บริษัท ใช้ เอกสาร อะไรบ้าง จดทะเบียนบริษัท 2 คน ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd ออนไลน์

เลือก สำนักงานบัญชี 20 วิธี ง่ายๆ ที่มีดี คุณภาพ?

เซ้ง สำนักงานบัญชี เว็บไซต์ สำนักงานบัญชี สํา นักงาน บัญชี หมาย ถึง หา สำนักงาน บัญชี สํา นักงาน บัญชี ใน ประเทศไทย เลือก บริษัท บัญชี สำนักงาน บัญชี ใน กรุงเทพฯ รายชื่อ สํา นักงาน บัญชี กรุงเทพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ไร่อ้อย ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร่ ตัวอย่างโครงการปลูกอ้อย ธกส ตัวอย่างการเขียนโครงการปลูกอ้อย ต้นทุนการผลิตอ้อย 4 เสาหลัก โม เดิ ร์ น ฟาร์ม โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม แบบ ฟอร์ม วิธีเขียนโครงการ ตัวอย่าง ธกส ออนไลน์

รับจ้างทำป้ายไฟ บริการ ติดตั้ง ที่ต้องรู้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รับ ทํา ป้ายไฟ led ตัวอักษร รับ ทํา ป้ายไฟหน้าร้าน รับ ทํา ป้ายไฟเชียร์ รับทําป้ายไฟ แฟนคลับ รับทําป้ายไฟ led ราคา รับทําป้ายไฟ led ใกล้ฉัน รับทำป้ายไฟ ราคา รับทํา ป้ายกล่องไฟ ราคาถูก ใกล้ฉัน ออนไลน์

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

Leave a Comment

Scroll to Top