ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์
[Total: 110 Average: 5]

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ?

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี พร้อมกับกิจการทุกครั้งใช่หรือไม่

ตอบ: ตามมาตรฐานการสอบบัญชีผูสอบบัญชีจะต้องเข้าร่วมการตรวจนับสินค้าคงเหลือ แต่ถาไม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้วิธีตรวจสอบสอนค้าคงเหลือวิธอื่นที่มำให้มั่นใจได้ว่า สอนค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดถูกต้องค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 13, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top