หุ้นสามัญ คือ

รับทำบัญชี.COM | หุ้นสามัญ ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญ คือ

หุ้นสามัญ คือ (Common Stock) ตราสารทุนที่บ่งบอกว่าผู้ซื้อจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิเข้าประชุม/ออกคะแนนเสียง รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจปัญหาสำคัญต่างๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นหุ้นที่มีความสำคัญในบริษัทหรือบริษัทมหาชน หุ้นสามัญมักเป็นประเภทหุ้นหลักที่บริษัทเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปในตลาดหุ้นสาธารณะ นักลงทุนที่ถือหุ้นสามัญมีสิทธิ์ในการลงทุนในบริษัทนั้น ๆ และมีสิทธิ์ในการลงความเห็นในการดำเนินงานของบริษัทผ่านการลงคะแนนในการประชุมสัมมนาสามัญของผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting) และมีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล (Dividends) หากบริษัทมีกำไรและตัดส่วนเงินปันผลมาจากกำไรนั้น

คุณสามารถซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาหุ้นและจำนวนหุ้นที่มีการประมาณค่าขึ้นอยู่กับความสนใจและการซื้อขายของนักลงทุนในตลาด หุ้นสามัญมักมีราคาที่แปรเปลี่ยนได้ตามเหตุการณ์และสภาวะของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากการรับเงินปันผลและสิทธิ์ในการลงความเห็นในบริษัท ผู้ถือหุ้นสามัญยังมีความเสี่ยงต่อการขาดทุน หากมูลค่าของหุ้นลดลง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญมักไม่มีสิทธิ์ในการคืนเงินลงทุนหากมูลค่าหุ้นลดลงเหตุใดๆ โดยไม่ได้ขายหุ้นไปในตลาด การลงทุนในหุ้นสามัญมักมีความเสี่ยงและต้องการการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

หุ้นสามัญ คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )