ดอกเบี้ยรับ คือ ได้มาจากอะไร เท่าไร

ดอกเบี้ยรับ
[Total: 4712 Average: 5]

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ คือ ?

ดอกเบี้ยรับ คือ (Interest Credit) รายได้ที่เกิดจากการให้กู้ยืมเงิน เป็นบัญชีที่อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ เป็นรายได้อีกประเภทหนึ่ง ส่วนมากจะได้รับ เมื่อมีการคืนเงินต้นที่กู้ยืมไป คืนให้กับกิจการ

ดอกเบี้ยรับหมวดบัญชี ?

ดอกเบี้ยรับ อยู่หมวด 4 รายได้

ตัวอย่างการการบันทึกบัญชี ดอกเบี้ยรับ

1. เมื่อถึงวันที่ต้องรับรู้รายได้ แต่ยังไม่ได้ดรับชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จึงต้องลงบัญชีเพื่อรับรู้รายได้

2. เมื่อได้รับเงินสดค่าดอกเบี้ยแล้ว

ดอกเบี้ยรับ อยู่หมวด 4 รายได้

ดอกเบี้ยรับ ที่บริษัทได้นำไปให้คณะกรรมการกู้ยืม ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
ในกรณีนี้ กิจการจะต้องมีรายได้เกิดขึ้น ต้องนำรายได้จากเงินที่ให้กรรมการกู้ยืมนำมาคำนวณเงินได้นิติบุคคลด้วย

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top