รับทำบัญชี.COM | นำเข้าและส่งออกนำสินค้าเข้าส่งออกตลาดโลก?

Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

ธุรกิจนำเข้าส่งออก

การนำเข้าและการส่งออกสินค้าเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ โดยธุรกิจที่มีการค้าสินค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางการค้าที่มีผลต่อการนำเข้าและการส่งออกของสินค้าทั้งหมด การจัดส่งสินค้าเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการนี้ และคาร์โก้ shipping เป็นบริการขนส่งสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท่านี้ที่มีการเชื่อมโยงกับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า หากค่าขนส่งไม่ถูกคำนวณหรือชำระภายใต้ข้อกำหนดที่ถูกต้อง ภาษีขนส่งสินค้าอาจต้องชำระเพิ่มเติม ขาเข้าคือกระบวนการการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศหนึ่ง ขณะที่ขาออกคือกระบวนการการส่งออกสินค้าออกจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศและการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายทางการค้าเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการบริษัทหรือธุรกิจที่มีการนำเข้าและการส่งออกสินค้า

อย่าลืมว่าการนำเข้าและการส่งออกสินค้า เรื่องคาร์โก้ shipping และภาษีขนส่งสินค้า เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การใช้บริการขนส่งคือส่วนสำคัญในการนำเข้าและการส่งออก และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

กระบวนการการนำเข้าและส่งออก กฎหมายและข้อกำหนดในการบริหารจัดการคลังสินค้า

การนำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศและมีความสำคัญอย่างมากในเศรษฐกิจโลกแบบระบบเปิดที่เรามีในปัจจุบัน กระบวนการนี้มีความซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่หลายประเทศกำหนดขึ้นเพื่อให้การค้านำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นอย่างมีระบบและยุติธรรม ในบทความนี้เราจะพูดถึงกระบวนการการนำเข้าและส่งออก กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการคลังสินค้า การส่งออกสินค้า และการนำเข้าสินค้าในมุมมองของการค้าระหว่างประเทศ

กระบวนการการนำเข้าและส่งออก เริ่มต้นจากการที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายในประเทศหนึ่งต้องการสินค้าจากประเทศอื่นหรือต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออก

 1. การขายและการสั่งซื้อ กระบวนการเริ่มต้นด้วยการตกลงราคาและรายละเอียดการสั่งซื้อระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ
 2. การจัดส่งสินค้า การจัดส่งสินค้าจะเป็นขั้นตอนถัดไป ซึ่งรวมถึงการเลือกตัวเลือกขนส่งและการจัดส่งสินค้าไปยังท่าเรือ สนามบิน หรือด่านพรมแดน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสินค้าและระยะทางที่ต้องเดินทาง
 3. การนำเข้าและส่งออกที่ด่านพรมแดน สินค้าจะถูกตรวจสอบที่ด่านพรมแดนในประเทศที่รับสินค้าเข้าหรือส่งออก กระบวนการตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการตรวจสอบสถานะภาษีและอื่น ๆ
 4. การชำระเงินและการรับสินค้า การชำระเงินจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าตามข้อตกลง และผู้ขายจะได้รับเงินตามสัญญา
 5. การขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง สินค้าจะถูกนำส่งไปยังสถานที่ปลายทาง ในกรณีการส่งออก หรือไปยังคลังสินค้าในกรณีการนำเข้า

กฎหมายและข้อกำหนด

การนำเข้าและส่งออกสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดโดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กฎหมายเหล่านี้มีเป้าหมายที่หลากหลายเช่นการควบคุมคุณภาพสินค้า เก็บภาษีนำเข้าและส่งออก และรักษาความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

การบริหารจัดการคลังสินค้า

การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการนำเข้าและส่งออก คลังสินค้าต้องสามารถรับเก็บและจัดเก็บสินค้าได้อย่างปลอดภัยและมีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรวบรวมสินค้าสำหรับการนำเข้าหรือการส่งออกได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

การส่งออกสินค้า

เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลกช่วยเพิ่มรายได้ของประเทศและสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดปลายทาง ข้อกำหนดทางการค้า และสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการส่งออกสินค้า

การนำเข้าสินค้า

ก็มีความสำคัญไม่แพ้การส่งออก การเลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศจากบริษัทชิปปิ้งต้องพิจารณาประสิทธิภาพของการนำเข้า ความเสี่ยงทางการค้า และความเชื่อมั่นในผู้ขายต่างประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเช่นการชำระภาษีนำเข้าและการปรับขนาดความสามารถในการผลิต

สรุป กระบวนการการนำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นส่วนสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ แต่มีความซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่หลายประเทศกำหนดขึ้น เพื่อให้การค้านำเข้าและส่งออกสินค้าเป็นอย่างมีระบบและยุติธรรม การบริหารจัดการคลังสินค้าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียร

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจ นำเข้าส่งออก

การทำรายรับและรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจ การรับรู้ว่ารายได้มากจากไหน และรายจ่ายที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถช่วยให้คุณมีการควบคุมเงินทองและวางแผนการเงินอย่างมีระบบได้ดีขึ้น

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี นำเข้า ส่งออก 

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากการขายสินค้านำเข้า เป็นรายรับหลักที่ได้จากการขายสินค้าที่นำเข้ามายังลูกค้า รายรับนี้มาจากการขายสินค้านำเข้าในปริมาณต่าง ๆ
 2. รายรับจากการขายสินค้าส่งออก รายรับจากการขายสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ รายรับนี้มาจากการขายสินค้าส่งออกในปริมาณต่าง ๆ
 3. รายรับจากค่าบริการขนส่ง รายรับจากบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า เช่น ค่าบริการขนส่ง, ค่าบริการตรวจสอบสินค้า, หรือค่าบริการบรรจุหีบห่อสินค้า

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านำเข้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อขายในตลาดในประเทศ รวมถึงราคาสินค้า, ค่าภาษีนำเข้า, ค่าจัดส่ง, ค่าซ่อมแซม, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าส่งออก ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงราคาสินค้า, ค่าภาษีส่งออก, ค่าจัดส่ง, ค่าบรรจุหีบห่อสินค้า, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสินค้า ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่นำเข้าและส่งออก, รวมถึงค่าประกันสินค้า
 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ, ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงินและบัญชี
 5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออก เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการลูกค้า, ค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า, หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างตารางรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ นำเข้าส่งออก

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายสินค้าในประเทศ 20,000 บาท/เดือน
รายรับจากการขายสินค้าต่างประเทศ 10,000 บาท/เดือน
รายรับจากบริการค่าธรรมเนียมส่งออก 5,000 บาท/เดือน
รายรับจากบริการการนำเข้าสินค้า 30,000 บาท/เดือน
รายรับจากการขายสินค้านำเข้า (ตลอดจากนายหน้า) 15,000 บาท/เดือน
รวมรายรับ 35,000 บาท/เดือน 45,000 บาท/เดือน
ค่าเช่าสถานที่ (คลังสินค้า) 10,000 บาท/เดือน
ค่าเช่าสถานที่ (สำนักงาน) 5,000 บาท/เดือน
ค่าน้ำมันและการบำรุงรักษารถบรรทุก 12,000 บาท/เดือน
ค่าจ้างพนักงานการขนส่ง (ในประเทศ) 15,000 บาท/เดือน
ค่าจ้างพนักงานการขนส่ง (ต่างประเทศ) 20,000 บาท/เดือน
ค่านายหน้าการขายสินค้านำเข้า (ตลอดจากนายหน้า) 10,000 บาท/เดือน
ค่าโฆษณาและการตลาด 3,000 บาท/เดือน
รวมรายจ่าย -35,000 บาท/เดือน 75,000 บาท/เดือน
กำไรสุทธิ 0 บาท/เดือน -30,000 บาท/เดือน

จากตารางข้างต้น เป็นที่ชัดเจนว่าธุรกิจ “นำเข้าส่งออก” กำลังขาดทุนอยู่ โดยขาดทุนสุทธิของธุรกิจคือ -30,000 บาทต่อเดือน คุณจะต้องพิจารณาการปรับปรุงแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มรายรับหรือลดรายจ่ายเพื่อให้กำไรสุทธิกลับเป็นบวก ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณในการเพิ่มกำไร

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจ นำเข้าส่งออก

ธุรกิจนำเข้าและส่งออกเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและมีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง นี่คือ 5 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้าและส่งออก

 1. นักค้านำเข้าและส่งออก (Importer and Exporter) นักค้านำเข้าเป็นคนหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายในประเทศหรือให้บริการในประเทศที่นำเข้า นักค้าส่งออกซื้อสินค้าในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อขาย
 2. พนักงานสถานทูต (Diplomat) พนักงานสถานทูตเป็นบุคคลที่ทำงานในสถานทูตและสถานทูตส่วนต่าง ๆ ของประเทศเพื่อส่งต่อข้อมูลทางการเมืองและการค้าระหว่างประเทศ
 3. พนักงานธุรการทางการค้า (Trade Specialist) พนักงานธุรการทางการค้าเป็นคนที่ทำงานในการสนับสนุนและจัดการกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้า อาชีพนี้มักเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงเอกสารการค้าและการปฏิบัติตามกฎหมายทางการค้าระหว่างประเทศ
 4. วิศวกรการขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation and Logistics Engineer) วิศวกรด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นผู้ที่ออกแบบและจัดการระบบการขนส่งสินค้า พวกเขาช่วยให้กระบวนการนำเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 5. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนำเข้าและส่งออก (Import and Export Tax Specialist) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีนำเข้าและส่งออกเป็นคนที่ทำงานในการคำนวณภาษีนำเข้าและส่งออกสินค้า และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

อาชีพเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจนำเข้าและส่งออก และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายสินค้าในระบบนำเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศ

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชี ธุรกิจ นำเข้าส่งออก

การบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสารทางบัญชีในธุรกิจนำเข้าส่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ดังนั้น, คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการข้อมูลและเอกสารทางบัญชีของธุรกิจนำเข้าส่งออก

 1. บันทึกข้อมูลการนำเข้าส่งออก
  • บันทึกข้อมูลผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าโดยรวมถึงชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, และอีเมล
  • รายละเอียดสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออก, เช่น รายการสินค้า, ปริมาณ, มูลค่า, และรหัสสินค้า (ถ้ามี)
 2. บันทึกรายละเอียดการนำเข้าและส่งออก
  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวันที่, สถานที่รับสินค้า, สถานที่จัดส่ง, และวิธีการขนส่งสินค้า
 3. การออกใบเสร็จและใบส่งของ
  • ออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้าโดยรวมข้อมูลเช่น ชื่อลูกค้า, วันที่ออกใบเสร็จ, รายละเอียดสินค้า, รวมยอดเงินที่ต้องชำระหรือรับ
  • ออกใบส่งของและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าหรือส่งออก เช่น ใบอนุญาตการนำเข้า, ใบรับรองการส่งออก, ใบกำกับภาษี, และเอกสารสถานที่กำกับ
 4. การจัดการทางบัญชี
  • บันทึกข้อมูลการรับเงินจากลูกค้าและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกในระบบบัญชีของคุณ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและการบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและการเงิน
 5. การบันทึกรายละเอียดการซื้อขายระหว่างประเทศ
  • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ, รวมถึงรายละเอียดของสินค้า, ราคาต่อหน่วย, ปริมาณที่สั่งซื้อ, ผู้จัดจำหน่าย, และวันที่สั่งซื้อ
  • บันทึกรายละเอียดการขนส่งและการนำเข้าสินค้า, รวมถึงสถานที่และวิธีการขนส่ง
 6. การเก็บใบเสร็จและเอกสารการเงิน
  • เก็บใบเสร็จและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระหว่างประเทศ เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบรับรองสำหรับการส่งสินค้า, ใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า, และเอกสารขนส่ง
  • ระบุการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้าและรายละเอียดของค่าสินค้าและค่าบริการ
 7. การบันทึกรายได้และรายจ่าย
  • บันทึกรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการที่ส่งออก, โดยรวมการชำระเงินจากลูกค้าต่างประเทศ
  • บันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าและการซื้อสินค้าต่างประเทศ เช่น ค่าขนส่งระหว่างประเทศ, ค่าภาษีสรรพสามิต, ค่าบริการขนส่ง, และค่าภาษีนำเข้า
 8. การจัดทำรายงานการเงิน
  • จัดทำรายงานการเงินรายเดือนหรือรายไตรมาสเพื่อสรุปรายได้และรายจ่ายของธุรกิจนำเข้าส่งออก
  • วิเคราะห์ผลการซื้อขายระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุงแผนการเงินและการดำเนินธุรกิจ
 9. การตรวจสอบความถูกต้อง
  • ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จและเอกสารการเงินก่อนบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บ
  • ตรวจสอบว่าราคาและจำนวนสินค้าตรงตามในรายการสั่งซื้อและในเอกสารทางบัญชี

การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจนำเข้าส่งออกของคุณเป็นไปอย่างเรียบร้อยและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นจากลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจ

คําศัพท์พื้นฐาน นำเข้าส่งออก ที่ควรรู้

นี่คือตารางที่รวมคำศัพท์เกี่ยวกับนำเข้าและส่งออก (Import and Export) 

คำศัพท์ (ไทย) คำศัพท์ (อังกฤษ) คำอธิบาย (ไทย)
ภาษีนำเข้า Import Duty ค่าภาษีที่ต้องชำระเมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศนั้น ๆ ภาษีนำเข้าเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำหรับรัฐบาล
ใบขนสินค้า Bill of Lading เอกสารที่ยืนยันการขนส่งสินค้า ระบุจำนวนสินค้า, สถานที่ส่งมอบ, และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ผู้ส่งออก Exporter บุคคลหรือองค์กรที่ทำการส่งออกสินค้าหรือสิ่งของไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อการค้าหรือการขาย
นำเข้าเสรี Duty-Free สถานการณ์ที่สินค้าหรือสิ่งของสามารถนำเข้าไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ต้องชำระภาษีนำเข้า นำเข้าเสรีมักเกิดในบริเวณท่าเรือหรือสนามบินสาธารณะ
สินค้ามืด Contraband สินค้าหรือสิ่งของที่ถูกห้ามนำเข้าหรือส่งออกโดยกฎหมาย เช่น ยาเสพติด, อาวุธ, หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีข้อห้าม

คำอธิบายเพิ่มเติมเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและทำงานในอุตสาหกรรมนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ธุรกิจ นำเข้าส่งออก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ต่อไปนี้คือขั้นตอนพื้นฐานที่คุณควรพิจารณา

 1. การลงทะเบียนกิจการ คุณควรจดทะเบียนกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้ากับกรมศุลกากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมนำเข้าและส่งออกสินค้า
 2. การรับอนุญาตและการสาธิต บางประเภทของสินค้าอาจต้องได้รับอนุญาตหรือการสาธิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การสาธิตสินค้าที่เป็นอาหารหรือยาสุขภาพจากกรมควบคุมโรค
 3. การปรับปรุงสินค้า สินค้าที่นำเข้าอาจต้องปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประเทศไทย
 4. การปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรและข้อบังคับทางศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรการทางศุลกากรเกี่ยวกับการชำระภาษีศุลกากร และการส่งออกสินค้า
 5. การปฏิบัติตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อาจมีกฎหมายเกี่ยวกับการส่งออกสินค้า การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ หรือการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
 6. การปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิที่ดิน หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินหรือสถานที่ที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิที่ดินและสัญญาที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและกิจการ และที่ตั้งของคุณ คุณควรปรึกษากับนักบริหารและนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้องและสามารถดำเนินธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศไทย

บริษัท นำเข้าส่งออก เสียภาษีอย่างไร

การนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศไทยมีภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือภาษีและค่าธรรมเนียมสำคัญที่คุณควรทราบ:

การนำเข้าสินค้า:

 1. ภาษีนำเข้า (Import Duty): ภาษีนำเข้าคือภาษีที่ต้องเสียเมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศไปยังประเทศไทย อัตราภาษีนำเข้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าและมูลค่าของสินค้า.
 2. ภาษีอากรถ (Excise Tax): ภาษีอากรถเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เช่น รถยนต์ ยานพาหนะ และสินค้าบางประเภท อัตราภาษีอากรถจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า.
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เรียกเก็บเมื่อนำเข้าสินค้าและยังถูกเรียกเก็บเมื่อซื้อสินค้าในประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการ.
 4. ค่าธรรมเนียมการนำเข้า (Import Duty Surcharge): ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจถูกเรียกเก็บเมื่อนำเข้าสินค้าบางประเภท.
 5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้า (Cargo Examination Fee): ค่าธรรมเนียมนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า.

การส่งออกสินค้า:

 1. ภาษีส่งออก (Export Duty): สินค้าที่ส่งออกอาจต้องจ่ายภาษีส่งออก (Export Duty) และอัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า.
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจถูกเรียกเก็บในบางกรณีของการส่งออก โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการ.
 3. ค่าธรรมเนียมส่งออก (Export Fee): ค่าธรรมเนียมส่งออกอาจถูกเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่งออก.
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราศูนย์ (Zero-Rated VAT): ในบางกรณีสินค้าส่งออกอาจถูกยกเว้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือมีอัตราศูนย์.

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นรูปแบบหนึ่งของภาษีที่มีผู้จ่ายเงินหรือจ่ายเงินต้องหักภาษีจากรายได้ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน ภาษีนี้จะถูกหักจากรายได้ในตอนที่จ่าย และจะถูกนำส่งให้หน่วยงานภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยมีหลายประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่น่าจะมีบางประเภทที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด:

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (Personal Income Tax): นายจ้างหรือนายจ้างส่งเสริมต้องหักภาษีเงินเดือนของลูกจ้างและนำส่งให้กับกรมสรรพากร เพื่อใช้ส่งเสริมการเสียภาษีส่วนบุคคลของลูกจ้าง.
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการขายสินค้าและบริการ (Withholding Tax on Sales and Services): ภาษีนี้มักเกี่ยวข้องกับการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ ภาษีจะถูกหักจากรายได้ที่จ่ายและนำส่งให้กับกรมสรรพากร.
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ย (Withholding Tax on Interest): ผู้จ่ายดอกเบี้ยต้องหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน และนำส่งให้กับกรมสรรพากร.
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง (Withholding Tax on Professional Fees): การจ่ายค่าจ้างให้กับบุคคลที่ให้บริการมืออาชีพหรือบริการอื่น ๆ อาจต้องหักภาษีและนำส่งให้กับกรมสรรพากร.
 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Withholding Tax on Rental of Immovable Property): การจ่ายค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจต้องหักภาษีและนำส่งให้กับกรมสรรพากร.
 6. อื่น ๆ: นอกเหนือจากภาษีและค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาแล้วยังมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินในรูปแบบอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมการนำส่งให้กับหน่วยงานภาษีและการเงินด้วย.

ควรติดต่อกรมสรรพากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าในประเทศไทย การใช้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีและการเงินอาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการจัดการการนำเข้าและส่งออกสินค้าของคุณ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )