รับทำบัญชี.COM | รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 5]

ธุรกิจรถหัวลาก

บริการรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสำคัญในการขนส่งสินค้า เป็นการเช่ารถเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยมุ่งเน้นที่บริการวิ่งงาน เช่นการเช่าหัวลากและตู้คอนเทนเนอร์ โดยบริษัทหัวลากเป็นที่เชี่ยวชาญในการจัดหารถเทรลเลอร์สำหรับงานขนส่ง ทั้งยังให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับหัวลาก ตู้คอนเทนเนอร์ โดยรวมถึงบริการที่เป็นเฉพาะสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ทั้งแหลมฉบังและลาดกระบัง การรับจ้างวิ่งงานในบริการรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด ทั้งการเสนอราคาค่าบริการที่เหมาะสม ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมครับ

การพัฒนาธุรกิจรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ในฐานธุรกิจฟอเวิดเดอร์และโลจิสติกส์”

บทความนี้เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของธุรกิจรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ในรูปแบบธุรกิจฟอเวิดเดอร์ และการควบคุมดูแลการขนส่งและโลจิสติกส์ ในการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน

เริ่มต้นด้วยการพูดถึงธุรกิจฟอเวิดเดอร์และความสำคัญของการใช้งานรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ในกระบวนการขนส่งและการบริการที่แนะนำจากบริษัทขนส่งเอกชน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของบริษัทขนส่งและการจัดการสินค้าในการขนส่ง โลจิสติกส์และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่ง

บริษัทรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ที่มีบริการในพื้นที่แหลมฉบังและลาดกระบังเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะบริการที่พวกเขานำเสนอ นี่คือที่ที่คุณจะพบบริษัทที่เชี่ยวชาญในการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยเฉพาะในการเช่าหัวลาก และการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ ที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทั้งในพื้นที่และไกล บริษัทนี้ยังเสนอบริการเทรลเลอร์รับจ้างที่มีความชำนาญในการขนส่งสินค้า โดยมีความสามารถในการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีการเช่ารถเทรลเลอร์สำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างแหลมฉบังและลาดกระบัง บริษัทนี้เป็นตัวเลือกที่ดีในการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่นั้นครับ

ด้วยระบบการขนส่งที่ทันสมัยและการบริการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศในยุคที่เรามีความเชื่อมต่ออย่างสูงและการค้าของธุรกิจกำลังขยายออกไปต่างประเทศอย่างรวดเร็ว รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์คือพันธมิตรที่มีความสำคัญในการขนส่งสินค้าทั่วประเทศและระหว่างประเทศในยุคของธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็วครับ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจรถหัวลาก

การทำรายรับและรายจ่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการเงินส่วนตัวหรือธุรกิจ การรับรู้ว่ารายได้มากจากไหน และรายจ่ายที่สำคัญมีอะไรบ้าง สามารถช่วยให้คุณมีการควบคุมเงินทองและวางแผนการเงินอย่างมีระบบได้ดีขึ้น

นี่คือตัวอย่างบัญชีรายรับและรายจ่ายและระบบบัญชีของธุรกิจรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์

บัญชีรายรับ

 1. รายรับจากค่าบริการขนส่งทางถนน เป็นรายรับหลักที่ได้จากการให้บริการขนส่งทางถนนสำหรับตู้คอนเทนเนอร์จากจุด A ไปยังจุด B
 2. รายรับจากบริการจัดส่งสินค้า รายรับจากการจัดส่งสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ให้กับลูกค้า
 3. รายรับจากค่าใช้จ่ายเสริม รายรับจากบริการเสริมเช่น บริการเก็บเงินปลายทาง, บริการตรวจสอบและบรรจุสินค้า, หรือบริการติดตามสถานะการขนส่ง

บัญชีรายจ่าย

 1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟลีท ค่าใช้จ่ายในการรักษาพื้นที่เก็บสินค้าหรือฟลีทที่ใช้เก็บตู้คอนเทนเนอร์รอการขนส่ง
 2. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถหัวลาก ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถหัวลากเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพและปลอดภัย
 3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานขับรถ ค่าจ้างพนักงานขับรถหรือพนักงานขนส่งสินค้า
 4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของสินค้าและการขนส่ง, รวมถึงค่าประกันสินค้า
 5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าเช่าสถานที่ทำงาน, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการร้าน, ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา, ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงินและบัญชี
 6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริการลูกค้า, ค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า, ค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า, หรือค่าใช้จ่ายในการบริการสินค้า

ระบบบัญชีจะช่วยให้คุณติดตามและบริหารการเงินในธุรกิจการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีเพื่อรวบรวมข้อมูลและสร้างรายงานทางการเงินที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

นี่คือตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ในรูปแบบ comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากค่าบริการขนส่งสินค้าในประเทศ 40,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าบริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ 30,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าบริการพิเศษ (เช่น ค่าบริการด่วน) 7,000 บาท/เดือน
รายรับจากค่าคอมมิชชั่นจากพันธมิตร 12,000 บาท/เดือน
รวมรายรับ 89,000 บาท/เดือน
ค่าจ้างพนักงานขับรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ 30,000 บาท/เดือน
ค่าดูแลรักษารถและเครื่องจักร 8,000 บาท/เดือน
ค่าน้ำมันและบำรุงรักษารถ 15,000 บาท/เดือน
ค่าซ่อมบำรุงรถ 7,000 บาท/เดือน
ค่าเช่าพื้นที่จอดรถ 5,000 บาท/เดือน
ค่าปรับอากร 6,000 บาท/เดือน
รวมรายจ่าย 71,000 บาท/เดือน
กำไรสุทธิ 18,000 บาท/เดือน

ด้วยตารางข้างต้น ธุรกิจรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์มีกำไรสุทธิประมาณ 18,000 บาทต่อเดือน ค่ากำไรจะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจต่อไป

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรถหัวลาก

นี่คือ 7 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์

 1. รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ (Container Truck Driver) – คนขับรถหัวลากที่รับผิดชอบในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถพ่วงหรือรถบรรทุก
 2. ผู้ประสานงานขนส่ง (Logistics Coordinator) – ผู้ที่วางแผนและจัดการขนส่งสินค้า รวมถึงการคอยติดตามเกี่ยวกับการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
 3. ผู้บริหารสายการขนส่ง (Transportation Manager) – ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการกิจกรรมขนส่งรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
 4. ผู้จัดการส่งออก-นำเข้า (Export-Import Manager) – ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการกระบวนการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่ใช้รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
 5. นักวางแผนการขนส่ง (Transportation Planner) – ผู้ที่วางแผนและจัดการเส้นทางขนส่งสินค้าที่ใช้รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
 6. ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Inspector) – ผู้ที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของการขนส่งสินค้าที่ใช้รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
 7. ผู้ส่งออก-นำเข้า (Export-Import Agent) – ผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการส่งออกและนำเข้าสินค้าที่มีการใช้รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์

อาชีพเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการจัดการและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าด้วยรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ในอุตสาหกรรมขนส่งและการคลังสินค้า

การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บใบเสร็จ และเอกสารทางบัญชี ธุรกิจรถหัวลาก

สำหรับธุรกิจรถหัวลาก การบันทึกข้อมูล, การจัดเก็บใบเสร็จและเอกสารทางบัญชีเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการติดตามการขนส่ง การเงินและการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือตัวอย่างของกระบวนการที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจรถหัวลาก

 1. บันทึกข้อมูลการขนส่ง
  • บันทึกข้อมูลการขนส่งที่ละรายการ เช่น วันที่, สถานที่รับสินค้าและสถานที่ส่งสินค้า, ประเภทของสินค้า, ปริมาณ, น้ำหนัก, และรายละเอียดของสินค้า
  • บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเส้นทางขนส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละรายการ
 2. การเก็บใบเสร็จและเอกสารการเงิน
  • เก็บใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ใบรับรองการส่งสินค้า, ใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า, และเอกสารขนส่ง
  • ระบุการชำระเงินที่ได้รับจากลูกค้าและรายละเอียดของค่าขนส่ง
 3. การบันทึกรายได้และรายจ่าย
  • บันทึกรายได้จากการขนส่งแต่ละรายการ รวมถึงการชำระเงินจากลูกค้าและรายละเอียดของรายได้
  • บันทึกรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขนส่ง เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์, ค่าบำรุงรักษารถ, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าส่งบรรจุภัณฑ์, และค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา
 4. การจัดทำรายงานการเงิน
  • จัดทำรายงานการเงินรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อสรุปรายได้และรายจ่ายของธุรกิจรถหัวลาก
  • วิเคราะห์ผลการขนส่งเพื่อปรับปรุงแผนการเงินและการดำเนินธุรกิจ
 5. การตรวจสอบความถูกต้อง
  • ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จและเอกสารการเงินก่อนบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บ
  • ตรวจสอบว่าค่าขนส่งและการชำระเงินตรงตามราคาและข้อมูลทางบัญชี
 6. การออกใบเสร็จและใบส่งของ
  • เมื่อการขนส่งเสร็จสิ้น คุณควรออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า ในใบเสร็จควรรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้
   • ชื่อลูกค้าและข้อมูลติดต่อ
   • วันที่ออกใบเสร็จ
   • รายละเอียดการขนส่ง (สินค้าที่ขนส่ง, จำนวน, ราคาต่อหน่วย)
   • รวมยอดเงินที่ต้องชำระหรือรับ
  • รองรับการออกใบส่งของและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เช่น ใบอนุญาตการขนส่ง, ใบรับรองการส่งของ, ใบกำกับภาษี และเอกสารสถานที่กำกับ
 7. การจัดการทางบัญชี
  • บันทึกข้อมูลการรับเงินจากลูกค้าและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในระบบบัญชีของคุณ
  • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและการบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและการเงิน
  • ประมวลผลข้อมูลบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นรายงานภาษีและการจัดทำงบการเงินประจำปี

การบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงินของธุรกิจรถหัวลาก เพื่อให้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ของการขนส่งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับปรุงกระบวนการขนส่งและการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้กำไรและความพึงพอใจจากลูกค้า

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจรถหัวลาก ที่ควรรู้

คำศัพท์ คำแสดงอย่างย่อ คำอธิบาย
รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ Container Truck รถพ่วงหรือรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือไปยังสถานที่ปลายทาง
ตู้คอนเทนเนอร์ Container บรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการบรรจุและขนส่งสินค้า เช่น 20 ฟุตหรือ 40 ฟุต
ลิฟต์เทรลเลอร์ Forklift เครื่องเคลื่อนที่ที่ใช้ในการยกระบบที่มีอุปกรณ์ลากสินค้าเช่นตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นลงจากรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
ชาวการขนส่ง Haulage กระบวนการขนส่งสินค้าหรือส่งตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
หัวลาก Tractor Unit ส่วนของรถพ่วงที่รับส่วนเดียวของตู้คอนเทนเนอร์ และใช้ในการลากและขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ทางเท้ารถ Chassis โครงสร้างที่รองรับตู้คอนเทนเนอร์บนรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์
การเคลื่อนย้ายตู้ Container Shifting กระบวนการย้ายตู้คอนเทนเนอร์จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกที่สถานที่

ธุรกิจ รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรถ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการขนส่งสินค้าหรือคอนเทนเนอร์ด้วย

ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียนรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบด้วย

 1. การจดทะเบียนรถ คุณต้องจดทะเบียนรถสามารถจดทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองสำหรับการขนส่งสินค้าแบบพิเศษ เนื่องจากรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าหรือคอนเทนเนอร์ เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของกระบวนการจดทะเบียน
 2. อนุญาตให้ขนส่งสินค้า การขนส่งสินค้าหรือคอนเทนเนอร์จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตและเป็นไปตามกฎหมายการขนส่งสินค้า เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรและกฎข้อบังคับทางถนน โดยปกติจะต้องมีเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าและการขนย้ายคอนเทนเนอร์
 4. ความปลอดภัยและการตรวจสอบ รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ต้องมีการรักษาความปลอดภัยขณะขนส่งสินค้าและคอนเทนเนอร์ บางทีอาจต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

การจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นอยู่กับลักษณะของการขนส่งสินค้า และเป็นไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือทนายที่มีประสบการณ์ในด้านการขนส่งสินค้าในประเทศไทยเพื่อคำแนะนำและความช่วยเหลือในกระบวนการจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ เสียภาษีอย่างไร

การดำเนินการของรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ (Container Trailer Trucks) ในประเทศไทยไม่ได้ต้องเสียภาษีเฉพาะตัวเกี่ยวกับรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ แต่อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก ซึ่งอาจรวมถึง

 1. ภาษีทะเบียนรถ (Vehicle Registration Tax) เป็นภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อลงทะเบียนรถยนต์ อัตราภาษีทะเบียนรถขึ้นอยู่กับขนาดของรถและประเภทของรถ
 2. ภาษีถนน (Road Tax) เป็นภาษีที่ต้องจ่ายเพื่อใช้ถนนสาธารณะ อัตราภาษีถนนขึ้นอยู่กับขนาดของรถ
 3. ค่าประกันภัยรถยนต์ (Motor Vehicle Insurance) การเชื่อมั่นในรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญ เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายอื่น ๆ
 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operational Expenses) รถบรรทุกกำลังสำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจ ค่าน้ำมัน เงินเดือนพนักงานขับรถ การบำรุงรักษารถ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ
 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากมีการจ่ายค่าจ้างให้กับคนขับรถหรือบริการอื่น ๆ อาจต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นรูปแบบหนึ่งของภาษีที่ผู้จ่ายเงินหรือจ่ายเงินต้องหักภาษีจากรายได้ที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน ภาษีนี้จะถูกหักจากรายได้ในตอนที่จ่ายและจะถูกนำส่งให้หน่วยงานภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยมีหลายประเภทของภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่น่าจะมีบางประเภทที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (Personal Income Tax) นายจ้างหรือนายจ้างส่งเสริมต้องหักภาษีเงินเดือนของลูกจ้างและนำส่งให้กับกรมสรรพากร เพื่อใช้ส่งเสริมการเสียภาษีส่วนบุคคลของลูกจ้าง
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการขายสินค้าและบริการ (Withholding Tax on Sales and Services) ภาษีนี้มักเกี่ยวข้องกับการชำระเงินในการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ ภาษีจะถูกหักจากรายได้ที่จ่ายและนำส่งให้กับกรมสรรพากร
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ย (Withholding Tax on Interest) ผู้จ่ายดอกเบี้ยต้องหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้รับเงิน และนำส่งให้กับกรมสรรพากร
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้าง (Withholding Tax on Professional Fees) การจ่ายค่าจ้างให้กับบุคคลที่ให้บริการมืออาชีพหรือบริการอื่น ๆ อาจต้องหักภาษีและนำส่งให้กับกรมสรรพากร
 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Withholding Tax on Rental of Immovable Property) การจ่ายค่าเช่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจต้องหักภาษีและนำส่งให้กับกรมสรรพากร
 6. อื่น ๆ นอกเหนือจากภาษีและค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาแล้วยังมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินในรูปแบบอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมการนำส่งให้กับหน่วยงานภาษีและการเงินด้วย

อัตราภาษีและกฎหมายเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรติดต่อกรมสรรพากรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือรายได้ของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )