หน่วยที่ผลิตเสร็จ

รับทำบัญชี.COM | หน่วยที่ผลิตเสร็จปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด

หน่วยที่ผลิตเสร็จ

หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) หมายถึง ขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์โดยต้นทุนการผลิตจะถูกโอนไปยังหน่วยต่อไป เช่น คลังสินค้า หรือแผนกขาย เป็นต้น

หน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) เป็นค่าที่ใช้ในการวัดหน่วยสินค้าหรือบริการที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์และหน่วยที่ยังไม่สมบูรณ์ (คือหน่วยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตเสร็จสมบูรณ์) ในกระบวนการผลิตหรือการผลิตแบบขั้นตอน การคำนวณหน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) ช่วยให้เราสามารถระบุปริมาณการผลิตที่เสมือนกันทั้งสิ้น เพื่อที่จะสามารถประเมินความสมบูรณ์ของการผลิตและคิดค่าต้นทุนในกระบวนการ

เราสามารถคำนวณหน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) ได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

Equivalent Units = Completed Units + (Units in Ending Work in Process * Percentage of Completion)

โดยที่

  • “Completed Units” คือจำนวนหน่วยสินค้าหรือบริการที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ในรอบการผลิตที่กำหนด
  • “Units in Ending Work in Process” คือจำนวนหน่วยสินค้าหรือบริการที่ยังไม่สมบูรณ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิตในสิ้นสุดรอบการผลิตที่กำหนด
  • “Percentage of Completion” คือเปอร์เซ็นต์ของการสำเร็จของหน่วยที่ยังไม่สมบูรณ์ (จะต้องประมาณค่านี้โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการผลิต)

การคำนวณหน่วยที่ผลิตเสร็จ (Equivalent Units) เป็นส่วนสำคัญในการคิดต้นทุนสินค้าหรือบริการในบริษัทหรือองค์กร โดยทำให้เราสามารถประมาณค่าต้นทุนส่วนแบบที่สมบูรณ์และส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ของการผลิต และนำไปใช้ในการบัญชีและการวางแผนการเงิน

หน่วยที่ผลิตเสร็จ คือ
หน่วยที่ผลิตเสร็จ คือ
Click to rate this post!
[Total: 106 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )