ธุรกิจโรงแรม

รับทำบัญชี.COM | โรงแรมมีรายได้จองที่พักเป็นเงินสด ย้อนหลัง?

Click to rate this post!
[Total: 232 Average: 5]

โรงแรม

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจโรงแรม ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • รับทําบัญชี โรงแรม ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

โรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความเฉพาะเจาะจงมีความพิเศษที่ไม่เหมือนธุรกิจอื่น ทั่วๆไป เกณฑ์การรับรู้รายได้หลักๆที่ต้องรู้ คือ 1.) การรับรู้รายได้ทางบัญชี และ 2.) การรับรายได้ทางภาษี

จัดเลี้ยง ประชุม สัมนา

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม

 1. การรับรู้รายได้ทางบัญชี – รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการให้บริการหมดเป็นวันๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเข้าพัก 3 วัน รายได้ที่เกิดขึ้นจะต้องรับรู้ตั้งแต่วันแรกที่มีการตกลงเข้าพัก โดยเป็นการรับรู้รายได้ล่วงหน้า ( ธุรกิจโรงแรมถือเป็นงานบริการ) เมื่อลูกค้าเข้าพักครบ 1 คืน ก็ทยอย รับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามวัน 
 2. การรับรู้รายได้ทางภาษี – รายได้ทางภาษีจะขึ้น ณ วันที่ได้รับเงิน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าตกลงเข้าวัน 3 วัน หากลูกค้าจ่ายเงินวันแรกที่เช็คอิน แต่ถ้าลูกค้า จ่ายชำระเงิน วันที่เช็คเอ้ากลับบ้าน รายได้ทางภาษีจะเกิดขึ้นวันสุดท้าย

โรงแรมอสถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผู้เดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพัก ซึ่งเรียกว่า “แขก” (guest)

โรงแรม

คำว่า hotel หรือ โรงแรมมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่า คฤหาสน์ โรงแรมแห่งแรกในยุโรปคือ Hotel de Hanri IV (โฮเทล เดอ อองรี กัต) เมื่อปี ค.ศ. 1788 โดยในสมัยก่อนใช้คำว่า hôtel และภายหลังได้เปลี่ยนตัวโอมาเป็นโอปกติในภาษาอังกฤษเป็น hotel เหมือนปัจจุบัน

โรงแรม หมายถึง

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ระไว้ว่า โรงแรม หมายถึง “สถานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทาธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมี “ค่าตอบแทน” และได้ยกเว้นสถานที่พักไม่เป็นโรงแรมไว้ 3 ลักษณะ คือ

1.) สถานที่พักของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ เพื่อการกุศล หรือการศึกษา ที่มิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปัน

2.) สถานที่พักที่คิดเป็นรายเดือนขึ้นไป และ

3.) สถานที่พักอื่นใดที่กำหนดในกภูกระทรวง

โรงแรม

5 องค์ประกอบธุรกิจโรงแรม 

 1. มีสถานที่พัก (ที่พักทุกรูปแบบ)
 2. มีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ (หวังผลกำไร)
 3. มีการให้บริการที่พักชั่วคราว (รายสัปดาห์ รายวัน)
 4. ให้บริการสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด
 5. ต้องมีค่าค่าตอบแทน (ให้ในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้)

โรงแรมมีกี่ประเภท

ประเภทโรงแรม ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แบ่งโรงแรมออกไว้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

ประเภทโรงแรม

 1. โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก
 2. โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร
 3. โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (หรือ) ห้องประชุมสัมมนา
 4. โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  (และ) ห้องประชุมสัมมนา

ประเภทอของโรงแรม

หมายเหตุ : ประเภทที่ 3 และ 4 ต้องดูดีๆ เพราะอาจมีทั้ง 2 อย่าง หรือ เลือกมีอย่างใดๆ อย่างหนึ่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น

 • กฎหมายว่าด้วย สิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร
 • กฎหมายว่าด้วย ผังเมือง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 3 ขั้นตอนหลักๆ

ขั้นตอนที่ 1 ต้นน้ำ ดำเนิกการขออณุญาต 4 หน่วยงาน คือ 

 1. กฎหมายควบคุมอาคาร 
 2. กฎหมายผังเมือง 
 3. กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
 4. กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2 กลางน้ำ ยื่นเอกสารตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 1. ยื่นคำาขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 2. อำาเภอ/สำนักการสอบสวนและ นิติการ
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาตรวจข้อมูล (4 วัน)
  • เลขาคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจโรงแรม ( 30 วัน)
  • ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาอนุมัติ ( 30วัน )

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นที่ 3 นายทะเบียนออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ขั้นตอนขอใบอนุญาติกิจการโรงแรม

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

 1. ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 
 2. ภาษี ป้าย
 3. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 4. ภาษี ศุลกากร
 5. อากรแสตมป์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 6. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง ธุรกิจโรมแรม

 1. โรงแรมบีทู แอร์พอร์ท บูติค แอนด์ บัดเจท (ฺB2 Airport Boutique and Budget Hotel)
 2. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (Mandarin Oriental Bangkok)
 3. โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ (Mandarin Oriental Dhara Dhevi Chiang Mai)
 4. โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ (Oriental Residence Bangkok)
 5. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (Centara Grand at Central World)
 6. โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพ (The Peninsula Bangkok)
 7. โรงแรมเซนต์รีจิส กรุงเทพ (The St. Regis Bangkok)
 8. โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ (Siam Kempinski Hotel)
 9. โรงแรมแชงกรีล่า (Shangri-la hotel)
 10. โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ (Shangri-La Chiang Mai)
 11. โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (Anantara Siam Bangkok Hotel)
 12. โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ เชียงใหม่ (Four seasons hotel Chiang Mai)
 13. โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ (W Hotel Bangkok)
 14. โรงแรมวาลดอล์ฟ แอสโทเรีย (Waldorf-astoria hotel)
 15. โรงแรมมิลเลนเนี่ยม ฮิลตัน (Millenium hilton hotel)
 16. โรงแรมดับเบิ้ลทรี โฮเทล บาย ฮิลตัน (Double tree hotel by hilton hotel)
 17. โรงแรมริทซ์ คาลตัน บางกอก (Ritz-carlton bangkok hotel)
 18. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ (Holiday inn hotel)
 19. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เอกซ์เพลส (Holiday inn hotel)
 20. โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ (Grand hyatt express erawan hotel)

ที่มา : พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 / multi.dopa.go.th / dopa.go.th / wikipedia.org

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )