บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 750 Average: 5]

บิลเงินสด

บิลเงินสด (Cash Bill) เป็นเอกสารทางการเงินที่ใช้ในกระบวนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยการชำระเงินด้วยเงินสด บิลเงินสดมักถูกออกโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพื่อระบุรายละเอียดของธุรกรรมและยอดเงินที่ต้องชำระโดยลูกค้าหรือผู้รับบริการคือข้อมูลที่มักปรากฏในบิลเงินสด

 1. ข้อมูลผู้รับบิล ชื่อและที่อยู่ของผู้รับบิล หรือลูกค้าที่จะต้องชำระเงิน

 2. ข้อมูลผู้ออกบิล ชื่อและที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ

 3. เลขที่บิล เลขที่อ้างอิงเพื่อระบุบิลนี้ ที่สามารถใช้ในการติดตามและบันทึกธุรกรรม

 4. วันที่ออกบิล วันที่บิลถูกสร้างและออก

 5. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ รายชื่อและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ถูกซื้อหรือให้บริการ, ราคาต่อหน่วย, จำนวนหน่วย, และราคารวมสุทธิ

 6. ราคารวม รวมยอดเงินที่ต้องชำระสำหรับสินค้าหรือบริการทั้งหมด

 7. วิธีการชำระเงิน ระบุวิธีการชำระเงินที่ผู้รับบิลจะใช้ เช่น ชำระด้วยเงินสด, เช็ค, โอนเงิน, บัตรเครดิต, หรือวิธีการอื่น ๆ

 8. กำหนดชำระ ระบุวันที่ครบกำหนดในการชำระเงิน โดยระบุวันที่เริ่มนับจากวันที่ออกบิล

 9. สัญญาค้า ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการซื้อขายหรือให้บริการ

 10. ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลที่สามารถใช้ในการติดต่อกับผู้ขายหรือผู้รับบิล เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, หรือที่อยู่ติดต่อ

 11. ลายเซ็น ลายเซ็นหรือการยืนยันการชำระเงินจากผู้รับบิล (ในบางกรณี)

บิลเงินสดเป็นเอกสารที่สำคัญในการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจและการทำธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในธุรกิจ ผู้รับบิลจะต้องชำระเงินตามยอดที่ระบุในบิลเพื่อเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม

บิลเงินสด

บิลเงินสด excel

หากคุณต้องการสร้างบิลเงินสดใน Excel นั้น สามารถทำได้โดยใช้ฟังก์ชั่นและการจัดรูปแบบเอกสารดังนี้

 1. สร้างตารางข้อมูลเพื่อใส่รายละเอียดของบิล เช่น วันที่, ชื่อลูกค้า, รายการสินค้า, ราคาต่อหน่วย, จำนวน, ราคารวม และอื่นๆ
 2. ใช้ฟังก์ชั่น SUM เพื่อคำนวณราคารวมของแต่ละรายการสินค้า
 3. ใช้การจัดรูปแบบเอกสารเพื่อปรับแต่งให้ดูสวยงาม และใส่โลโก้หรือรูปภาพสินค้าเพิ่มเติมได้ตามต้องการ
 4. บันทึกเอกสารและพิมพ์เป็นเอกสารบิลเงินสด

ฟอร์มบิลเงินสด

ฟอร์มบิลเงินสดสำเร็จรูปเพื่อใช้งาน คุณสามารถดาวน์โหลดฟอร์มที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือสร้างเองในโปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel ได้ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดฟอร์มบิลเงินสดที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยใช้คำค้นหา “ฟอร์มบิลเงินสด” บนเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์
 2. สร้างฟอร์มบิลเงินสดขึ้นมาในโปรแกรม Microsoft Word หรือ Excel โดยใช้เครื่องมือการจัดวางและการออกแบบ
 3. เพิ่มรายละเอียดในฟอร์มบิลเงินสด เช่น ชื่อบริษัท, ชื่อลูกค้า, วันที่, รายการสินค้า, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, ราคารวม และอื่นๆ ตามที่ต้องการ
 4. ปรับแต่งรูปแบบฟอร์มบิลเงินสด เช่น การใส่โลโก้, การเปลี่ยนสีพื้นหลัง, การเปลี่ยนแบบอักษร และอื่นๆ
 5. บันทึกฟอร์มบิลเงินสดและพิมพ์ออกมาเพื่อนำไปใช้งาน

หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างหรือดาวน์โหลดฟอร์มบิลเงินสดได้ตามต้องการ

บิลเงินสด ออนไลน์

สำหรับการสร้างบิลเงินสดออนไลน์ มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณสามารถใช้งานได้ โดยบางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนั้นมีฟีเจอร์ฟรี แต่บางอันอาจมีค่าใช้จ่าย ดังนี้

 1. Wave (https//wwwwaveappscom/) – เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติการสร้างบิลเงินสดออนไลน์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ง่ายและมีการจัดการระบบบัญชีด้วย
 2. Invoice2go (https//invoice2gocom/) – เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ง่ายและมีฟีเจอร์ครบครันสำหรับการสร้างบิลเงินสด และยังสามารถส่งให้กับลูกค้าได้โดยตรง
 3. QuickBooks (https//quickbooksintuitcom/) – เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการจัดการบัญชี แต่ยังมีคุณสมบัติการสร้างบิลเงินสดออนไลน์ด้วย
 4. Zoho Invoice (https//wwwzohocom/invoice/) – เป็นเว็บไซต์ที่มีฟีเจอร์การสร้างบิลเงินสดออนไลน์และการจัดการบัญชี โดยมีระบบส่งอีเมล์และการเรียกเก็บเงินออนไลน์
 5. PayPal (https//wwwpaypalcom/) – เป็นเว็บไซต์ที่รู้จักกันดีในการชำระเงินออนไลน์ แต่ยังมีคุณสมบัติการสร้างบิลเงินสดออนไลน์ด้วย

ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกสบายของคุณว่าจะเลือกใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใด แต่ละเว็บไซต์และแอปพ

ไฟล์บิลเงินสด

ไฟล์บิลเงินสด (cash invoice) คือ เอกสารที่ใช้สำหรับบันทึกการขายสินค้าหรือบริการโดยรับชำระด้วยเงินสด โดยบิลนี้จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ขาย ราคาของสินค้าหรือบริการ จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย และวันที่เก็บเงิน เป็นต้น

ไฟล์บิลเงินสดสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Excel, Google Sheets หรือโปรแกรมสำหรับการบันทึกการขายสินค้า (point of sale system) ที่สามารถสร้างไฟล์บิลเงินสดอัตโนมัติได้

ในไฟล์บิลเงินสดจะประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 1. หัวเรื่อง (Header) ระบุชื่อบริษัทหรือร้านค้าที่ออกบิล และข้อมูลติดต่อเช่นที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ (Item details) ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ขาย รวมถึงจำนวน ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินรวม
 3. จำนวนเงิน (Amount) ระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และส่วนลด (ถ้ามี)
 4. วันที่ (Date) ระบุวันที่ออกบิล
 5. หมายเหตุ (Note) ส่วนนี้เป็นตัวเลือก ใช้เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเงื่อนไขการชำระเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสด

บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน

บิลเงินสด (cash invoice) และใบเสร็จรับเงิน (receipt) เป็นเอกสารที่ใช้ในการบันทึกการขายสินค้าหรือบริการโดยรับชำระด้วยเงินสด อย่างไรก็ตาม จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะและเนื้อหาของเอกสาร

บิลเงินสดจะออกโดยผู้ขายและส่งให้กับผู้ซื้อเพื่อแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับสินค้าหรือบริการที่ซื้อ โดยบิลเงินสดจะระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ขาย ราคาของสินค้าหรือบริการ จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ และวันที่เก็บเงิน ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ในการบัญชีและใช้ในการจ่ายภาษี

ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อเพื่อแสดงถึงการชำระเงินแล้ว โดยใบเสร็จจะระบุชื่อของผู้ขายและผู้ซื้อ รายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ซื้อ จำนวนเงินที่ชำระ วันที่ชำระเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารชนิดนี้จะใช้เป็นหลักฐานในการบัญชีและการจ่ายภาษีอากร

ดังนั้น บิลเงินสดและใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่สำคัญในการบันทึกการขายสินค้าหรือบริการโดยรับชำระด้วยเงินสด แต่มีความแตกต่างกัน

บิลเงินสด เขียนยังไง

การเขียนบิลเงินสด (cash invoice) นั้นมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

 1. ระบุหัวเรื่อง (Header) – แสดงชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย หรือบริษัท รวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 2. ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ – ระบุชื่อสินค้าหรือบริการ รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เช่น จำนวน ราคาต่อหน่วย หรือค่าบริการ และจำนวนเงินรวมทั้งหมด
 3. ระบุจำนวนเงิน – ระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากมีการเก็บรวม
 4. ระบุวันที่ – ระบุวันที่ออกบิล เพื่อใช้ในการตรวจสอบและบัญชี
 5. ระบุหมายเหตุ – เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ใช้ในการระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน หรือส่วนลดใด ๆ ที่ผู้ขายอนุมัติให้ลูกค้าได้รับ
 6. สร้างหมายเลขใบเสร็จ – หากมีการออกใบเสร็จตามบิลเงินสดนี้ จะต้องสร้างหมายเลขใบเสร็จเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และใช้ในการบัญชี
 7. ส่งบิล – ส่งบิลเงินสดให้กับลูกค้า

โดยทั่วไปแล้ว บิลเงินสดสามารถสร้างได้โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel, Google Sheets หรือโปรแกรมสำหรับการบันทึกการขายสินค้า (point of sale system) เป็นต้น โดยในโปรแกรมจะมีรูปแบบบิลเงินสดที่สามารถแก้ไขได้ตามต้องการ และสามารถสร้างบิลได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องตามมาตรฐานทางการบัญชีได้

การเขียนบิลเงินสดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญในการบันทึกการขายสินค้าหรือบริการโดยรับชำระด้วยเงินสด โดยบันทึกข้อมูลต้องถูกต้องและครบถ้วน เพื่อทำให้การจัดการบัญชีและการชำระภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง การเขียนบิลเงินสดต้องอ้างอิงตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าบิลเงินสดของคุณเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบได้ด้วยความถูกต้องและสมบูรณ์

ทําบิลเงินสด เอง

คุณสามารถทำบิลเงินสดเองได้โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Excel, Google Sheets, หรือโปรแกรมสำหรับการบันทึกการขายสินค้า (point of sale system) เป็นต้น

ขั้นตอนการทำบิลเงินสดโดยใช้โปรแกรม Excel

 1. เปิดโปรแกรม Excel และสร้างเอกสารใหม่
 2. ใส่หัวเรื่อง (Header) โดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย รวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 3. สร้างตารางข้อมูลโดยระบุชื่อสินค้าหรือบริการ รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เช่น จำนวน ราคาต่อหน่วย หรือค่าบริการ และจำนวนเงินรวมทั้งหมด
 4. สร้างสูตรสำหรับการคำนวณราคาทั้งหมดของสินค้าหรือบริการ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากมีการเก็บรวม
 5. ระบุหมายเหตุ – เป็นส่วนเพิ่มเติมที่ใช้ในการระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน หรือส่วนลดใด ๆ ที่ผู้ขายอนุมัติให้ลูกค้าได้รับ
 6. สร้างหมายเลขใบเสร็จ – หากมีการออกใบเสร็จตามบิลเงินสดนี้ จะต้องสร้างหมายเลขใบเสร็จเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และใช้ในการบัญชี
 7. ส่งบิล – ส่งบิลเงินสดให้กับลูกค้า

โดยทั่วไปแล้ว การทำบิลเงินสดในโปรแกรม Excel นั้นสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ตามต้องการ และสามารถนำข้อมูลในตารางของบิลเงินสดไปใช้ในการบัญชีได้ง่าย ๆ โดยเพียงแค่ใช้สูตรสำหรับการคำนวณต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม Excel เช่น SUM, IF, VLOOKUP, และอื่น ๆ

ยังมีโปรแกรมออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างบิลเงินสดได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย อาทิเช่น Wave Invoice, Zoho Invoice, และ FreshBooks Invoice ซึ่งเป็นฟรีแวร์หรือมีราคาที่ถูกต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณของการใช้งานของคุณด้วย

 
 

วิธีเขียน บิล เงินสด ที่ ถูก ต้อง สรรพากร

รายจ่ายของกิจการที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ
 1. ผู้รับเงิน ไม่ออกหลักฐานการรับเงิน
 2. ผู้รับเงิน ให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์
 3. ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงิน และไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยทั้ง 3 ประเด็น จะต้องแยกให้ได้ว่า เข้าเกณฑ์ที่สามารถจัดทำเอกสารแนบ เพื่อนำมาลงบันทึกบัญชีได้หรือไม่

กรณีไม่เข้าเกณฑ์
ถือเป็น เป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี มาตรา 65 ตรี (3) (9) (13) (18) เช่น รายจ่ายส่วนตัว  รายจ่ายกำหนดขึ้นเอง ร่ายจ่ายที่ไม่ได้ทำให้เกิดกำไร รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ

กรณีที่เข้าเกณฑ์ สามารถจัดทำเอกสารประกอบแนบเพื่อลงบันทึกบัญชีนำภาษีมาใช้ในกิจการได้ โดยถือว่า เป็นรายจ่ายทางภาษีได้ (ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรีกรณีอื่น)

ดังนั้น หากกิจการที่ทันดำเนินการอยู่ ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรซื้อสินค้า/บริการ ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้นำใบกำกับภาษีมาลงบรรทุกบัญชีอย่างสบายใจ แต่!! หากกิจการของท่านจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าจากผู้ขาย ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นประจำ ก็สามารถจัดทำทะเบียนผู้ขาย แล้วนำ “ใบแทนใบเสร็จรับเงิน” โดยระบุรายละเอียดการจ่ายชำระเงินอย่างชัดเจน โดยพนักงานที่เป็นคนจ่ายชำระพร้อมกับได้รับอนุมัติจากเจ้าของกิจการ ก็พอที่จะนำมาเป็นรายจ่ายของกิจการได้

บิลเงินสด คือ

บิลเงินสด คือ ( Cash bill ) ส่วนใหญ่กิจการที่จะออก “บิลเงินสด” จะไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากกิจการไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดของกิจการของตนที่หัวบิลใบเสร็จให้ยุ่งยาก หรือบางรายกิจการอาจทำรายละเอียดของกิจการตนไว้ แต่!! ก็ไม่มีเลขที่ผู้เสียภาษีนิติบุคคลอยู่ในบิลนั้น

หากจะพูดเรื่องบิลเงินสด สามารถกล่าวถึงได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะทางภาษี ทางบัญชี ค่าใช้จ่าย และแบ่งย่อยหัวข้อให้พูดได้อีกหลายเรื่อง เพราะมีผลกระทบกับหลายส่วนในระบบ ซื้อ-ขาย ภายในประเทศไทย

บิลเงินสด เป็นเอกสารที่ไม่สามรถระบุรายละเอียดของผู้จ่ายชำระได้ แต่สามรถระบุชื่อผู้รับได้ จึงไม่สามารถนำมาเป็นเอกสารที่ใช้นำใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ แต่ก็สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ (แต่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเท่านั้น!!) ในการลงบันทึกบัญชี หากกิจการต้องการลงบัญชี ก็สามารถทำได้ แต่ต้องไม่นำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเด็ดขาด!!

หากกิจการที่เราดำเนินการอยู่ ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราจึงไม่ควรซื้อสินค้าจากกิจการที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีซื้อมูลค่าเพิ่มเพราะผู้ขาย ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบให้กับเราได้ จึงออกเอกสารที่เป็น “บิลเงินสด” ให้กับเรา ทำให้เราเสียเปรียบในระบบการค้าทางด้านภาษี เพราะกิจการเราของเราอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (มีแต่ภาษีขายไม่มีภาษีซื้อ) แต่หากบางกรณีที่กิจการกำลังดำเนินงานอยู่และเกิดค่าใช้จ่ายบางอย่างที่!! จำเป็นจะต้องซื้อสินค้าจากร้านที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เราก็สามารถนำ โดยออกเอกสาร “ใบรับรองที่กรมสรรพากรกำหนด (ใบสำคัญรับ/จ่าย/ใบแทน)” ใช้แทนใบเสร็จรับเงินไปก่อน โดยในใบนั้นจะต้องลงรายละเอียดผู้ซื้อผู้รับและข้อมูลให้ครบถ้วน ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี หรือ ทางภาษีได้

บุคคลธรรมดา ออกบิล เงินสด

ใบสาคัญรับเงิน ใช้ในกรณีผู้รับเงินไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้ แต่ยินยอมที่จะลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน

บุคคลธรรมดา-ออกบิลเงินสด

ดาวน์โหลดบิลเงินสด บุคคลธรรมดา

บิลเงินสดบุคคลธรรมดา Doc

โปรแกรมออกบิลเงินสด ฟรี

บิลเงินสด pdf โปรแกรมออกบิลเงินสด Word, Excel

ดาวน์โหลดบิลเงินสด

บิลเงินสด Excel

บิลเงินสด Doc

บิลเงินสด ทำเองได้ไหม

ทําบิลเงินสดเอง ร้านค้าขนาดเล็กโดยทั่วไป สามารถทำบิลเงินสดเองได้ โดย ใชโปรแกรมออกบิลเงินสด Excel ระบบเก็บเงินร้านอาหาร ระบบแคชเชียร์ Excel 2019 ก็สามารถทำบิลเงินสดได้เพียงแค่สามารถใช้สูตรพื้นฐานเป็นก็ทำได้ไม่ยาก

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร

ใบเสร็จรับเงินที่มีรายการสมบูรณ์ ซึ่งผู้รับเงินค่าสินค้าหรือบริการมีหน้าที่ต้องออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ ผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการในแต่ละคราว และผู้จ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการสามารถร้องขอให้ผู้รับเงินค่าสินค้า หรือบริการออกหลักฐานการรับเงินได้ด้วยเช่นกัน

ใบเสร็จรับเงิน กับ บิลเงินสด

 • ใบเสร็จรับเงิน อาจใช้ในกรณีที่ ผู้รับสินค้าหรือบริการ ได้รับสินค้าหรือบริการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น 30 วัน หรือ 90 วัน ถึงมีการจ่ายชำระเงิน ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการ จึงออกหลักฐานการรับเงินในการรับชำระหนี้ในครั้งนั้นๆ
 • บิลเงินสด อาจใช้ในกรณีที่ ผู้รับสินค้าหรือบริการ ได้รับสินค้าหรือบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ่ายชำระหนี้ในครั้งนั้นทั้นที

บิลเงินสดภาษาอังกฤษ

บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ

ผู้รับเงิน ภาษาอังกฤษ ใน ใบเสร็จ

ผู้รับเงิน (Receiver)

ดาวน์โหลดบิลเงินสด ภาษาอังกฤษ

บิลเงินสดภาษาอังกกษ Excel 

บิลเงินสดภาษาอังกฤษ Doc

บิลเงินสด เป็นรายจ่าย หากกิจการต้องการจะลงบัญชีเพื่อนำมาเป็นรายจ่าย

บิลเงินสด ไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้ใดเป็นผู้รับเงิน แต่สามารถระบุไว้ได้ว่าผู้ใดเป็นคนจ่าย จึงไม่นิยมนำมาใช้ในกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หากกิจการต้องการจะลงบัญชีเพื่อนำมาเป็นรายจ่าย จะต้องออกใบสำคับ ให้กับ “บิลเงินสด” ใบนั้น เพื่อแนบเป็นหลักฐานในการลงบันทึกบัญชี

ปลายปี 2559 สรรพากรได้จัดทำคู่มือหรือเอกสาร ที่สามารถนำ ร่ายจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีที่ถูกต้องได้ ให้กับกิจการ คือ คู่มือ “การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

บิลเงินสด
บิลเงินสด

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี เงินสด โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านบทความทั้งหมดได้จากลิงก์ : รับทำบัญชี.com

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย
การถอนคำขอจดทะเบียน

ถอน คำขอ จดทะเบียน?

ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จชําระบัญชี คือ ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี จดทะเบียน เลิกบริษัท การ ยกเลิก บริษัท จํา กัด มี 2 กรณี จดทะเบียนพาณิชย์ ค่าปรับยื่น ล ช 3 ล่าช้า ยื่น ล ช 3 ภายใน กี่ วัน

บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์
แพลตฟอร์ม ร้านค้าออนไลน์

แพลตฟอร์ม ร้านค้า ออนไลน์ ยอดนิยม?

ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยม ร้านค้าออนไลน์ มีอะไรบ้าง ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง เปิดร้านค้าออนไลน์ รายชื่อร้านค้าออนไลน์ สมัครร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ที่ไหนดี 2566 แพลตฟอร์ม ขายของออนไลน์ต่างประเทศ

องค์ประกอบ #8 การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

สูตรหา กำไรสะสมปลายงวด วิธีคำนวณหา?

กําไรสุทธิ สูตร สูตรบัญชี 5 หมวด สูตรหาทุน กําไร ขายสุทธิ สูตร กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน สูตรบัญชีเบื้องต้น ซื้อสุทธิ สูตร กําไรขาดทุนสะสม คิดยังไง ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top